artikel

Vertrouwen in de Belastingdienst

Dossiers

Vertrouwen in de Belastingdienst

Het komt regelmatig voor dat het niet duidelijk is hoe een bepaald punt in de belastingwetgeving moet worden uitgelegd. Bij twijfel kan de Belastingdienst om uitsluitsel worden gevraagd. Wat nu echter als de belastingdienst het verkeerde antwoord verstrekt? Mag de Belastingdienst dan terugkomen op haar inlichtingen of mag u, op basis van het zogenaamde vertrouwensbeginsel, afgaan op het antwoord dat u eerder ontving?

Het komt regelmatig voor dat het niet duidelijk is hoe een bepaald punt in de belastingwetgeving moet worden uitgelegd. Bij twijfel kan de Belastingdienst om uitsluitsel worden gevraagd. Wat nu echter als de belastingdienst het verkeerde antwoord verstrekt? Mag de Belastingdienst dan terugkomen op haar inlichtingen of mag u, op basis van het zogenaamde vertrouwensbeginsel, afgaan op het antwoord dat u eerder ontving?

Het antwoord op deze vraag hangt ten eerste af hoe u de vraag heeft gesteld en uw antwoord heeft ontvangen. Heeft u een uitgebreide casus per brief toegelicht aan de Belastingdienst en krijgt u daar ook schriftelijk antwoord op, dan zult u daar doorgaans op kunnen vertrouwen. Anders ligt het als u een algemene vraag aan de Belastingtelefoon heeft gesteld. De Belastingtelefoon verstrekt namelijk in beginsel slechts algemene informatie en zal zich niet in al uw bijzonderheden hebben verdiept. Desondanks kan soms toch ook worden vertrouwd op wat meer algemene, telefonische inlichtingen. Dan moet worden voldaan aan de volgende drie eisen:
I. De eis van de juiste voorinformatie.
De informatie die u verstrekt moet niet alleen juist zijn, maar ook volledig.
II. De nadeelseis.
U moet schade hebben gehad van het feit dat u op het advies van de Belastingtelefoon bent uitgegaan. Het enkele feit dat u meer belasting moet betalen dan u dacht, is geen schade. Dit zou namelijk ook zo zijn gebeurd als u wél gelijk het juiste antwoord had ontvangen. Schade is er bijvoorbeeld wél als u door het advies hebt afgezien van het nemen van bepaalde maatregelen, die de extra belasting had kunnen voorkomen.
III. De eis van de niet-kenbare strijd met de wet.
Het moet niet zo zijn dat u had moeten weten dat het advies van de Belastingtelefoon duidelijk in strijd met de wet was.
Overigens is het wel zaak om goed vast te leggen wanneer en met wie u gesproken heeft.
De Belastingdienst verstrekt jaarlijks het Handboek loonheffingen aan werkgevers. Dit is informatie van algemene aard. Dat houdt in dat de werkgever geen beroep op het vertrouwensbeginsel zou kunnen doen, als hij uitgaat van het handboek. De staatssecretaris van Financiën vindt dat echter geen gewenste situatie. Hij heeft daarom nu expliciet bepaald dat de Belastingdienst werkgevers zal volgen als zij in redelijkheid uitgaan van het handboek. Dit is alleen anders als de verstrekte informatie zo duidelijk onjuist is dat de werkgever dat in redelijkheid moest beseffen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel