artikel

Werkkleding

Dossiers

Werkkleding

In beginsel wordt alles wat een werkgever aan zijn werknemers verstrekt, door de belastingdienst als potentieel te belasten loon gezien. Ook als het niet om geld gaat, maar om goederen. Als de werkgever kleding verstrekt of vergoedt aan zijn werknemers, moet er ook loonbelasting worden afgedragen, tenzij sprake is van ‘werkkleding’.

In beginsel wordt alles wat een werkgever aan zijn werknemers verstrekt, door de belastingdienst als potentieel te belasten loon gezien. Ook als het niet om geld gaat, maar om goederen. Als de werkgever kleding verstrekt of vergoedt aan zijn werknemers, moet er ook loonbelasting worden afgedragen, tenzij sprake is van ‘werkkleding’.

Van werkkleding is sprake als de kleding uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (dat wil zeggen: voor meer dan 90%) geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen.
Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de raad dit strikt uitlegt. De casus betreft een schildersbedrijf dat kleding verstrekte die ook buiten het werk kan worden gedragen. Na de eerste keer gebruikt voor het werk was de kleding vervuild en vol verfvlekken. Feitelijk was de kleding niet meer geschikt voor privé-gebruik. Toch was volgens de Hoge Raad géén sprake van werkkleding, omdat de kleding op zichzelf wel geschikt was (geweest) om buiten het werk te dragen. De vervuiling was dus niet van belang en het verstrekken van de kleding was belast.
Als de kleding niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor gebruik tijdens het werk, is toch sprake van werkkleding als de kleding is voorzien van één of meer logo’s van de werkgever, met een gezamenlijke oppervlakte van ten minste 70 cm2. Let wel: als er meerdere kledingstukken in één kledingset zijn, moet elk kledingstuk afzonderlijk een logo hebben van tenminste 70 cm2.
Als het geheel van de kleding als uniform is aan te merken hoeft niet elk kledingstuk een groot logo te hebben, want dan neemt de belastingdienst aan dat het uniform (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor gebruik tijdens het werk. Het uniform moet dan wel ook buiten de werkomgeving door derden worden geassocieerd met het bedrijf of beroep. Of hiervan sprake is, beoordeelt de belastingdienst aan de hand van ‘feiten en omstandigheden’. Met andere woorden: als u geen risico wilt lopen, kunt u het beste vooraf met de belastingdienst afstemmen of uw kleding aan de eisen voldoet.
Daarnaast is nog één andere optie open om belastingheffing te voorkomen: ervoor zorgen dat de kleding alleen tijdens het werk wordt gedragen en telkens op de werkplek achterblijft.
Staat eenmaal vast dat sprake is van werkkleding, dán mag u overigens ook de reinigingskosten van deze kleding vergoeden of voor uw eigen rekening nemen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel