artikel

Ruimte, mensen en machines in balans

Dossiers

Ruimte, mensen en machines in balans

Nieuwbouw op industrieterreinen is een trend. Bakkers nemen bedrijven van collega’s over en zoeken grotere productielocaties. Gemeenten stimuleren het en Taxatie & Bakkerijadvies (TenBa) zorgt voor efficiënte processen op de werkvloer.

Nieuwbouw op industrieterreinen is een trend. Bakkers nemen bedrijven van collega’s over en zoeken grotere productielocaties. Gemeenten stimuleren het en Taxatie & Bakkerijadvies (TenBa) zorgt voor efficiënte processen op de werkvloer.

5 Tips bij her- en nieuwbouw

1. Denk niet dat enkel een grotere productieruimte zaligmakend is. Zorg voor een efficiënte invulling van het machinepark.
2. Vervanging van één machine, heeft grote gevolgen voor het gehele productieproces.
3. Werkzaamheden in afdelingen natgebak, grootbrood, kleinbrood en chocolaterie mogen elkaar in principe niet kruisen.
4. Plannen voor nieuwbouw kunnen prima ontwikkeld worden in tijden van economische crises.
5. Wet- en regelgeving zijn van invloed op het eindresultaat. Bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen zijn in iedere situatie verschillend.

 

Reageer op dit artikel