artikel

Giften dubbel aftrekbaar

Dossiers

Giften dubbel aftrekbaar

Als u een gift doet aan een goed doel, kunt u deze – mits de gift aan bepaalde voorwaarden voldoet – aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Uit een recent arrest blijkt dat het soms mogelijk is om een gift dubbel af te trekken.

Als u een gift doet aan een goed doel, kunt u deze – mits de gift aan bepaalde voorwaarden voldoet – aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Uit een recent arrest blijkt dat het soms mogelijk is om een gift dubbel af te trekken.

Een gift aan een goed doel wordt fiscaal gezien als een ‘persoonsgebonden aftrek’. Deze aftrek komt in de aangifte in mindering op uw inkomen uit werk en woning (box 1). Heeft u onvoldoende inkomen uit werk en woning, dan komt de aftrek achtereenvolgens in mindering op uw box 3 inkomen (inkomsten uit sparen en beleggen) en box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Is ook dat inkomen niet hoog genoeg, dan wordt de aftrek doorgeschoven naar een volgend jaar.
Giften zijn te verdelen in twee typen: een ‘gewone’ gift en een periodieke gift. Bij een periodieke gift wordt in een notariële akte vastgelegd dat er minimaal  vijf jaar jaarlijks een gift wordt gedaan. Het voordeel hiervan is dat u bij de aftrek geen last heeft van een drempel: het bedrag is volledig aftrekbaar. Bij een niet-periodieke gift is de gift alleen aftrekbaar voor zover die boven een bepaalde drempel, afhankelijk van het inkomen, uitkomt en onder een bepaald maximum blijft.
Een periodieke gift is iets waar u zich toe heeft verplicht. Deze verplichting zal de komende jaren op uw vermogen drukken. De vraag was daarom of u die toekomstige verplichting nog als schuld in box 3 mag opnemen. De Hoge Raad heeft beslist dat dit inderdaad het geval is.
Zo leidt de gift dus tot dubbele aftrek: 1x als persoonsgebonden aftrek per jaar voor het bedrag dat u in dat jaar overmaakt. En daarnaast mag u de contante waarde van de verplichting in uw box 3 vermogen als schuld opnemen. Hierdoor daalt het box 3 vermogen waarover de vermogensrendementsheffing ad 1,2 procent wordt berekend.
De uitspraak geldt mogelijk ook voor alimentatieverplichtingen. Helemaal zeker is dat nog niet, maar materieel gezien is deze situatie hetzelfde. Naast de mogelijkheid om de jaarlijkse betaling af te trekken van het inkomen, kan de verplichting om in de toekomst alimentatie te betalen, dan worden meegenomen als schuld in box 3.
De kans is aanwezig dat de overheid de wet op dit punt snel zal aanpassen. Voor de aangifte over het jaar 2008 kunt u er in ieder geval nog wel rekening mee houden.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel