artikel

Staking of verplaatsing

Dossiers

Staking of verplaatsing

Het komt regelmatig voor dat een bedrijf verhuist naar een nieuwe plek. Soms is de verhuizing zodanig ingrijpend, dat de belastingdienst vindt dat de onderneming gestaakt is en er elders een nieuwe onderneming wordt gestart. Dit standpunt kan ingrijpende fiscale gevolgen hebben.

Het komt regelmatig voor dat een bedrijf verhuist naar een nieuwe plek. Soms is de verhuizing zodanig ingrijpend, dat de belastingdienst vindt dat de onderneming gestaakt is en er elders een nieuwe onderneming wordt gestart. Dit standpunt kan ingrijpende fiscale gevolgen hebben.

Als u als ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt, mag u de boekwinst die u op het bedrijfsmiddel maakt, reserveren in een herinvesteringsreserve. Dat betekent dat u nu geen belasting hoeft te betalen over de boekwinst. Deze extra liquide middelen kunt u gebruiken voor een nieuw, vervangend bedrijfsmiddel. Op dit bedrijfsmiddel boekt u de herinvesteringsreserve af. Doordat u de boekwinst in één keer afboekt, kunt u op dat nieuwe bedrijfsmiddel minder afschrijven. Zo spreidt u dan de belastingheffing over het oude bedrijfsmiddel uit over meerdere jaren.
Bij het vormen en afboeken van een herinvesteringsreserve moeten wel bepaalde spelregels in acht worden genomen. Eén daarvan is, althans was, dat de herinvesteringsreserve moet worden benut binnen dezelfde onderneming als waar deze gevormd is. En daar knelt nog wel eens de schoen, vooral bij winkels.
Als een winkel namelijk (ver weg) verhuist, dan is het meestal zo dat ook het klantenbestand wijzigt, (een deel van) het personeel, de inkoop etc. In dat geval kan het zijn dat de belastingdienst vindt dat de oude onderneming is gestaakt en er een nieuwe is gestart. Het gevolg: de herinvesteringsreserve is niet van toepassing. U moet direct belasting betalen, waardoor u minder liquide overhoudt voor uw nieuwe investeringen.
Dit probleem kan zich overigens alleen voordoen als u uw onderneming via een eenmanszaak of firma wordt uitgeoefend: een BV zal normaliter haar onderneming niet staken, ook niet als zij nieuwe activiteiten opstart.
Gelukkig bestaat er vanaf 2008 meer ruimte tot het doorschuiven van de boekwinst. Als u namelijk uw onderneming staakt mag u nu toch een herinvesteringsreserve vormen en afboeken bij de nieuwe onderneming. Deze extra ruimte voor een herinvesteringsreserve bij staking is wel aan strengere voorwaarden verbonden. Zo moet de reserve worden benut binnen twaalf maanden nadat u bent gestaakt. Bij een ‘gewone’ herinvesteringsreserve is deze termijn aanzienlijk ruimer, namelijk drie jaar na het jaar waarin u deze gevormd heeft.
Wilt u verhuizen en twijfelt u over de vraag of de belastingdienst uw verhuizing als staking ziet, dan is het dus van belang de aankoop van het nieuwe bedrijf snel na verkoop van het oude bedrijf vorm te geven.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel