artikel

SpecsPlaza: de stand van zaken

Dossiers

SpecsPlaza: de stand van zaken

SpecsPlaza is sinds april 2007 operationeel voor bakkers. Met dit systeem kunnen ze snel en eenvoudig productinformatie opvragen voor een warenwettelijk juist en actueel etiket. Hoeveel bakkers maken inmiddels gebruik van het systeem, hoeveel specificaties staan er in de databank? Wat zijn de voordelen en waar moet je op letten? Leveranciers, softwareaanbieders en -gebruikers geven het antwoord.

SpecsPlaza is sinds april 2007 operationeel voor bakkers. Met dit systeem kunnen ze snel en eenvoudig productinformatie opvragen voor een warenwettelijk juist en actueel etiket. Hoeveel bakkers maken inmiddels gebruik van het systeem, hoeveel specificaties staan er in de databank? Wat zijn de voordelen en waar moet je op letten? Leveranciers, softwareaanbieders en -gebruikers geven het antwoord.

Hoeveel bakkers maken inmiddels gebruik van SpecsPlaza en hoeveel specificaties staan er in de databank? Bakkerswereld vroeg het aan Roelof Krist, voorzitter van de Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (Nebafa).

Hoeveel bakkers werken momenteel met SpecsPlaza?
‘De stand per begin november 2008 is 219.’

Hoeveel specificaties bevat de databank momenteel?
‘De stand per begin november 2008 is 4400 waarvan drieduizend actieve specificaties.’

Wat moet er gebeuren om het aantal specificaties en het aantal deelnemende bakkers (verder) te laten stijgen?
‘Of het aantal specificaties achterblijft bij het beoogde aantal is de vraag. Wij denken dat dit niet het geval is, omdat de leden van Nebafa volop participeren in SpecsPlaza. De bakkerijgrondstoffenindustrie heeft veel geïnvesteerd in de ICT-organisatie, in menskracht en heeft specificaties gewijzigd of aangepast conform de eisen die SpecsPlaza stelt (ondermeer nomenclatuur (=naamgeving). De deelname aan SpecsPlaza kan worden bevorderd door ondermeer het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van SpecsPlaza te benadrukken. De brancheorganisaties in de bakkerijsector hebben een belangrijke taak om de bedrijven die tot hun achterban behoren te overtuigen van de voordelen van SpecsPlaza.’

Welke rol heeft de Nebafa hierin?
‘De deelname aan SpecsPlaza komt in praktisch iedere bijeenkomst aan de orde. Nebafa participeert in alle werkgroepen en/of commissies van SpecsPlaza. De industrie doet wat zij kan en doet wat van haar wordt gevraagd.’

Wat zijn de doelstellingen voor 2009 wat betreft aantal specificaties en bakkers die gebruikmaken van SpecsPlaza?
‘Nebafa zet de steun aan SpecsPlaza voort en zal meewerken aan het goede functioneren van de databank. Tegelijk wijst Nebafa erop dat het aantal deelnemers moet toenemen omdat het huidige aantal gebruikers niet in verhouding staat tot de kosten en tijd die de bakkerijgrondstoffenindustrie investeert in SpecsPlaza.’

Wat als die aantallen niet worden gehaald?
‘Het heeft geen zin om hier sancties uit te spreken. Als ook in de toekomst het aantal gebruikers van SpecsPlaza niet aanzienlijk toeneemt, kan niet anders dan worden geconcludeerd dat het doel waarvoor het project is gestart niet is gehaald. Op dat moment moet een kosten/batenanalyse worden gemaakt die de grondslag kan vormen voor verdere besluitvorming.’

Jacques Ammerlaan van Bakker Ammerlaan in Bleiswijk:

‘Je doet het voor jezelf niet voor de VWA’

Jacques Ammerlaan, eigenaar van Bakker Ammerlaan in Bleiswijk is een grote supporter van SpecsPlaza. Hij is mede betrokken geweest bij de opzet van de databank en gebruikt het systeem sinds het begin. ‘Het is een heel praktisch systeem. Als bakker hoef je geen zorgen meer te hebben of het etiket klopt of niet. De specificaties zijn up-to-date waardoor je altijd een goed etiket krijgt. Door middel van een druk op de knop krijg je de juiste gegevens.’ Een ander voordeel van SpecsPlaza is dat het systeem te koppelen is aan bakkerij- en etiketteringsoftware, aldus Ammerlaan.

Waarom zouden meer bakkers zich moeten aanmelden voor het systeem?
‘Allereerst omdat het een vereenvoudiging voor de bakker zelf betekent. Maar je doet het ook voor de klant en níet voor de Voedsel en Waren Autoriteit. De klant wil namelijk goede informatie krijgen over de producten en die kun je als bakker met SpecsPlaza geven. De consument vraagt om die informatie en dat wordt alleen nog maar meer in de toekomst. Bakkers zouden zich ook aan moeten melden om zo meer een vuist te kunnen maken als branche. Maar ook naar de toeleveranciers om te laten zien dat we het op deze manier willen en niet anders. Zodat ook zij mee gaan doen. Het is voor hen ook een vereenvoudiging. De vraag waarom zouden meer toeleveranciers zich moeten aanmelden is een dus even zo belangrijke vraag.’
Hoewel Ammerlaan SpecsPlaza een warm hart toedraagt, weet hij ook dat de invoering van de recepten veel tijd kost. ‘Wat ook belangrijk is, en veel werk scheelt, is het goed opbouwen van je specificaties en informatievoorziening. De recepturen moeten op orde zijn en ingevoerd zijn in de computer zodat je alles kunt koppelen. Als dat eenmaal is gebeurd, loopt het systeem vanzelf en heb je er amper omkijken naar. Daar ligt ook meteen een valkuil. Alles gaat zo vanzelf dat je de specificaties die niet via SpecsPlaza gaan bijna vergeet bij te houden. Dit is een van de redenen dat zoveel mogelijk toeleveranciers mee gaan doen.’

 

Reageer op dit artikel