artikel

Betalingsproblemen

Dossiers

Betalingsproblemen

In deze onzekere tijden komen veel bedrijven voor financiële moeilijkheden te staan. Vaak heeft men dan wel andere dingen aan het hoofd dan contact op te nemen met de belastingdienst. Toch is het wel verstandig om betalingsproblemen tijdig te melden bij de belastingdienst.

In deze onzekere tijden komen veel bedrijven voor financiële moeilijkheden te staan. Vaak heeft men dan wel andere dingen aan het hoofd dan contact op te nemen met de belastingdienst. Toch is het wel verstandig om betalingsproblemen tijdig te melden bij de belastingdienst.

De belastingdienst kan namelijk de bestuurder van bijvoorbeeld BV’s aansprakelijk stellen als de BV de door haar verschuldigde omzetbelasting en loonheffingen niet heeft afgedragen. De bestuurder moet dan uit privé-middelen de omzetbelasting en loonheffingen voldoen.
In beginsel kan de belastingdienst het bestuur alleen aansprakelijk stellen als er onbehoorlijk bestuur is geweest. Dat wil zeggen: niet handelen zoals een redelijk handelend bestuurder dat zou hebben gedaan. Echter wordt het onbehoorlijk bestuur automatisch aanwezig geacht, als niet tijdig de betalingsonmacht is gemeld. Slechts in hele bijzondere situaties kan er nog onder aansprakelijkheid worden uitgekomen, als niet tijdig is gemeld.
Tijdig melden wil zeggen: uiterlijk twee weken na de dag waarop het verschuldigde bedrag had behoren te zijn afgedragen. Als bijvoorbeeld aangifte omzetbelasting wordt gedaan over de maand maart, dan moet de aangifte zijn gedaan (en belasting betaald) uiterlijk eind april. De melding van betalingsonmacht moet dan zijn gedaan veertien dagen na 30 april.
Soms is niet duidelijk of sprake is van een betalingsonmacht, of alleen van het tijdelijk even niet kunnen betalen. Ook in die gevallen kunt u beter toch maar betalingsonmacht melden.
Melding mag zowel mondeling als schriftelijk, maar het beste is om het schriftelijk te doen. Vaak stuurt de belastingdienst na de eerste melding een verzoek tot nadere informatie (de zogenaamde ‘tweede fase’ van de melding). Het is zaak ook hier tijdig én volledig op te reageren, anders wordt uw melding alsnog niet geaccepteerd! Als tijdig is gemeld, dan kan de belastingdienst alleen aansprakelijk stellen als zij kunnen aantonen dat er onbehoorlijk bestuur is gepleegd.
Overigens kunnen ook de bestuurders die zich normaliter niet met de financiële gang van zaken bezig houden, aansprakelijk worden gesteld. Men is namelijk van mening dat ook de niet-financiële directeurs zich (globaal) op de hoogte moeten houden van de financiële situatie. 
Naast de belastingdienst mag ook de curator bij een faillissement het bestuur aansprakelijk stellen bij onbehoorlijk bestuur. Daarbij is van belang dat de BV aan al haar verplichtingen voldoet, zoals het tijdig deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Zo niet, dan kan de curator veel eerder stellen dat het faillissement aan onbehoorlijk bestuur te wijten is geweest.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel