artikel

Vermeld additieven correct

Dossiers

Vermeld additieven correct

Via het etiket geeft u uw klanten informatie over uw product. Elke grondstof die u gebruikt bij de bereiding van uw product, wordt vermeld in de lijst van ingrediënten; zo ook de additieven (E-nummers).

Via het etiket geeft u uw klanten informatie over uw product. Elke grondstof die u gebruikt bij de bereiding van uw product, wordt vermeld in de lijst van ingrediënten; zo ook de additieven (E-nummers).

Hoe vermelden?
Vermeld op het etiket de categorie waarin het door u gebruikte additief thuishoort, bijvoorbeeld ‘kleurstof’ of ‘conserveermiddel’. Na de categorie van het levensmiddeladditief moet u de specifieke benaming (of het door de Europese Gemeenschap toegekende nummer van dat additief) vermelden. U kunt dit op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld:
• kleurstof (curcumine);
• kleurstof (E100);
• kleurstof: curcumine;
• kleurstof: E100.

E-nummervrij?
U kunt er dus voor kiezen de naam van het additief op het etiket te vermelden in plaats van het E-nummer. Consumenten die het etiket op E-nummers scannen, zullen deze ingrediënten dan niet als zodanig herkennen.
Dit betekent niet dat u kunt beweren, dat het product E-nummervrij is. Er zijn immers additieven gebruikt met een E-nummer. Dergelijke beweringen zouden misleidend en daardoor strafbaar zijn.

Dus:
• Vermeld de categorie plus naam van additief of E-nummer.
• Producten promoten als E-nummervrij, omdat u op het etiket de stofnaam in plaats van het E-nummer vermeldt, is misleidend en strafbaar.
 

Reageer op dit artikel