artikel

Vergoeding voor werknemers

Dossiers

Vergoeding voor werknemers

Om filekilometers in de spits te reduceren, heeft de overheid enige tijd geleden de ‘Taskforce mobiliteitsmanagement’ in het leven geroepen. Deze Taskforce heeft een aantal maatregelen geopperd om het spitsverkeer terug te brengen. Twee van deze voorstellen leiden ertoe dat werknemers vanaf 2009 een ruimere vergoeding kunnen krijgen voor hun mobiliteitskosten.

Om filekilometers in de spits te reduceren, heeft de overheid enige tijd geleden de ‘Taskforce mobiliteitsmanagement’ in het leven geroepen. Deze Taskforce heeft een aantal maatregelen geopperd om het spitsverkeer terug te brengen. Twee van deze voorstellen leiden ertoe dat werknemers vanaf 2009 een ruimere vergoeding kunnen krijgen voor hun mobiliteitskosten.

Werknemers die naar een vaste werkplaats reizen, kunnen een vaste onkostenvergoeding voor hun reiskosten krijgen. Deze vaste vergoeding wordt verruimd voor werknemers die niet op alle dagen naar hun werkplek gaan. Vanaf 1 januari 2009 mag een werkgever aan een werknemer die op minimaal 128 dagen (60%) in een kalenderjaar naar zijn vaste werkplaats reist, een vaste reiskostenvergoeding uitbetalen op basis van ten hoogste 214 werkdagen (100%). Onder de huidige regeling moet de werknemer nog tenminste 150 dagen (70%) naar zijn werkplek reizen. De regeling is bedoeld om thuiswerkers te stimuleren. Die kunnen vanaf 2009 tot twee dagen in de week thuis gaan werken, mét behoud van hun vaste reiskostenvergoeding.
Verder wordt vanaf 2009 de verhuiskostenregeling aangepast. Op basis van deze regeling mag de werkgever een onbelaste vergoeding geven aan werknemers, die voor hun werk moeten of gaan verhuizen. De (maximale) hoogte van de vergoeding wordt verruimd van € 5445 naar € 7750. Ook de voorwaarde dat de vergoeding niet meer mag zijn dan 12% van het jaarloon, zal vanaf 2009 vervallen.
Wel worden de voorwaarden waaronder de vergoeding verstrekt mag worden, wat strenger. De woon/werkafstand moet namelijk van meer dan 25 kilometer dalen naar minder dan 10 kilometer. Ook onder de huidige regeling is het zo dat de afstand moet dalen naar minder dan 10 kilometer, maar nu is nog voldoende dat daarbij de reisafstand met 50% (en tenminste 10 kilometer) daalt. De voorwaarde dat de verhuizing binnen twee jaar na aanvaarding van de dienstbetrekking of overplaatsing moet geschieden, blijft gehandhaafd.
Als uw werknemers niet aan alle genoemde voorwaarden voldoen, maar wel wegens een zakelijke reden moeten verhuizen, kunt u toch nog een onbelaste onkostenvergoeding verstrekken. Alleen moet u die zakelijke reden wel kunnen aantonen. Vooraf overleg met de belastingdienst kan dan de moeite waard zijn.
Andere fiscale voorstellen van de Taskforce waar momenteel over nagedacht wordt zijn vergoeding van parkeerkosten, als men op P+R terreinen parkeert, en OV-kaarten voor werknemers die ook al een auto van de zaak hebben.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel