artikel

Tarief successierecht omlaag

Dossiers

Tarief successierecht omlaag

Eerder dit jaar kondigde de staatssecretaris van Financiën aan de Successiewet te willen gaan moderniseren. Inmiddels heeft hij de grote lijnen van zijn plannen bekendgemaakt.

Eerder dit jaar kondigde de staatssecretaris van Financiën aan de Successiewet te willen gaan moderniseren. Inmiddels heeft hij de grote lijnen van zijn plannen bekendgemaakt.

Als u een schenking of een erfenis ontvangt, is de hoogte van de successierechten die geheven worden, afhankelijk van twee dingen. Ten eerste de hoogte van de schenking of erfenis: hoe meer, hoe hoger het tarief. Ten tweede uw verwantschap met de schenker/erflater. Hoe verder verwijderd de verwantschap, hoe meer u moet betalen. De staatssecretaris wil deze ingewikkelde tariefstructuur vereenvoudigen, maar ook dat de tarieven omlaag gaan.
Voor partners en kinderen gaat er daarom een tarief gelden van 10% voor de eerste € 125.000 en 20% voor het restant (nu is het maximum tarief voor hen nog 27%). Voor alle overige verkrijgers gaan de tarieven omlaag naar 30% over de eerste € 125.000 en 40% over het restant.
Partners en kinderen krijgen ook een hogere vrijstelling bij een nalatenschap (€ 600.000 voor partners en € 20.000) voor kinderen. De vrijstellingen voor schenkingen wijzigen niet noemenswaardig.
De wet kent een uitgebreide faciliteit voor bedrijfsopvolging. Deze houdt in dat iemand die een onderneming krijgt geschonken of nagelaten, een beroep kan doen op een vrijstelling tot 75% van het ondernemingsvermogen. Een uitermate aantrekkelijke regeling derhalve, maar wel ingewikkeld in uitvoering. De staatssecretaris heeft aangekondigd de regeling te willen handhaven, maar deze wel wat te willen vereenvoudigen.
Al dit goede nieuws moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Eén van de wijzen waarop, is door het aanpakken van fiscale constructies. De staatssecretaris noemt onder meer de volgende constructies:
• Uitkeringen uit levensverzekering die niet bij een verzekeringsmaatschappij worden afgesloten, maar bij degene wiens leven verzekerd wordt.
• De verkoop van (on)roerende zaken met uitgestelde levering.
• Herroepelijke schenkingen en direct opeisbare renteloze (of laagrentende) leningen.
• Het gebruik van trust en stichtingen ontmoedigen, door het vermogen van de trust/stichting fiscaal te negeren en toe te rekenen aan de insteller en/of begunstigde van de trust/stichting.
• Oneigenlijk gebruik van faciliteiten. Zo wil hij een bezitseis introduceren voor vermogen dat gefacilieerd is overgedragen. Dat vermogen moet dan een minimale periode, bijvoorbeeld twee jaar, eigendom blijven van de begunstigde.
Het duurt nog wel enige tijd voor de wijzigingen in werking gaan treden, maar als u voornemens bent om binnenkort naar uw vermogensplanning te kijken, dan is het verstandig de verwachte nieuwe regels alvast in ogenschouw te (laten) nemen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel