artikel

Investeren nu of later

Dossiers

Investeren nu of later

Staat u op het punt flink te investeren in bedrijfsmiddelen, dan vraagt u zich wellicht af of u dat nog in 2008 moet doen, of juist moet uitstellen tot 2009.

Staat u op het punt flink te investeren in bedrijfsmiddelen, dan vraagt u zich wellicht af of u dat nog in 2008 moet doen, of juist moet uitstellen tot 2009.

Naast de gebruikelijke economische overwegingen kunnen ook fiscale overwegingen een rol spelen, zoals de hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit is een extra fiscale aftrek die u krijgt bij investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw totale investeringen in een jaar. Bij een investering van meer dan € 2100 maar minder dan € 36.000 (cijfers 2008) bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 25%. Investeert u meer, dan daalt dit percentage geleidelijk, tot 0% als u meer dan € 236.000 heeft geïnvesteerd.
Meestal zal het spreiden van uw investeringen over meerdere jaren daarom tot extra belastingvoordeel leiden. Als u echter ziet aankomen dat u in 2009 zodanig gaat investeren dat u dan boven het investeringsplafond komt, dan kunt u wellicht juist beter nog in 2008 investeren.
Ook is van belang tegen welk tarief uw winst wordt belast. Verhoudingsgewijs levert de investeringsaftrek u meer op, als u deze neemt in een jaar dat uw winst tegen een hoog tarief wordt belast. Daarvoor is vanzelfsprekend allereerst van belang hoe hoog uw winst is voor dit jaar, en welke winst u voor volgend jaar verwacht.
Maar ook is van belang dat de tarieven dit jaar wijzigen. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat de tarieven in 2008 (eenmalig) lager zullen zijn dan het verwachte tarief voor 2009. Voor de inkomstenbelasting geldt juist dat het belastingtarief voor ondernemers iets zal dalen in 2009, omdat de mkb-vrijstelling stijgt tot 10,7%.
Investeert u in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan komt u wellicht in aanmerking voor een extra investeringsaftrek, namelijk de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA). De EIA bedraagt maar liefst 44%, de MIA kan oplopen tot 40%. Op de website van Senter Novem kunt u een lijst vinden van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor deze aftrek.
NB: om in aanmerking te komen voor deze extra investeringsaftrekken, moet u uw investering wel tijdig melden bij Senter Novem (binnen drie maanden na aangaan van de verplichtingen).
Voor de EIA en MIA is overigens jaarlijks maar een beperkt budget beschikbaar. Wordt dit overschreden, dan wordt de regeling voor dat jaar meestal stopgezet en kunt u met uw investering beter wachten tot het volgende jaar.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel