artikel

Houdbaarheidstermijnen vaststellen

Dossiers

Houdbaarheidstermijnen vaststellen

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 treedt per 1 februari 2009 in werking. In deze rubriek besteden we daarom de komende weken aandacht aan de wijzigingen ten opzichte van de code uit 2003. Deze keer: houdbaarheidstermijnen vaststellen.

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 treedt per 1 februari 2009 in werking. In deze rubriek besteden we daarom de komende weken aandacht aan de wijzigingen ten opzichte van de code uit 2003. Deze keer: houdbaarheidstermijnen vaststellen.

Vorige week heeft u de nieuwe regels kunnen lezen voor de maximale verkooptermijn van zelfbereide producten die u gekoeld bewaart. U mag zelf de houdbaarheidstermijn bepalen voor zelfbereide producten die u diepgevroren of juist ongekoeld bewaart zoals cake, koekjes of diepvriesgebak. Daarbij dient u rekening te houden met de wijze van bewaren die voor dat product geschikt is. Het product mag op de vermelde datum namelijk niet bedorven zijn, geen gevaar opleveren voor de gezondheid en geen afwijkende kleur, geur, smaak of textuur hebben. Het levensmiddel moet op de uiterste houdbaarheidsdatum dus nog de kenmerkende eigenschappen en kwaliteit van dat levensmiddel bezitten. Voorbeelden van afwijkingen die niet zijn toegestaan, zijn:
• zichtbare schimmelgroei;
• te hoge aantallen ziekteverwekkende bacteriën;
• aanwezigheid van toxinen;
• een muffe geur.
Treden deze op vóór de vermelde datum, dan is de houdbaarheidstermijn te lang.

Ervaring uit verleden
Vaak wordt de houdbaarheidstermijn op basis van ervaring uit het verleden vastgesteld. Aanpassing van recepturen, productwijze, verpakkingscondities of bewaaromstandigheden (denk bijvoorbeeld ook aan warme zomers) kunnen aanpassing van de houdbaarheidstermijn noodzakelijk maken.

Dus:
• volg voor zelfbereide producten die u gekoeld bewaart de richtlijnen van de Hygiënecode;
• stel zelf de bewaartermijn vast voor zelfbereide producten die u diepgevroren of ongekoeld bewaart;
• producten mogen op de vermelde datum:
o niet bedorven zijn;
o geen gevaar opleveren voor de gezondheid;
o geen afwijkende kleur, geur, smaak of textuur hebben.

 

Reageer op dit artikel