artikel

Beko Advies waarschuwt voor logistieke kosten

Dossiers

Beko Advies waarschuwt voor logistieke kosten

Wat levert het op en wat kost het? Dat zou iedere bakker zich af moeten vragen wanneer een nieuwe derdekanaal klant zich aandient. Uitbreiding van het klantenbestand hoeft namelijk niet per definitie altijd geld op te leveren. Het gevaar schuilt hem in de logistieke kosten.

Wat levert het op en wat kost het? Dat zou iedere bakker zich af moeten vragen wanneer een nieuwe derdekanaal klant zich aandient. Uitbreiding van het klantenbestand hoeft namelijk niet per definitie altijd geld op te leveren. Het gevaar schuilt hem in de logistieke kosten.

Personeelskosten is de grootste kostenpost van iedere bakkerondernemer. Personeelslasten bedragen zo’n 30 procent van de totale kosten. Dat is geen nieuws. Minder bekend bij veel ondernemers is de aanwezigheid, maar vooral de omvang van de logistieke kosten. Reden voor die onbekendheid is dat ze minder goed inzichtelijk en te herleiden zijn, stelt Jan Buitelaar, adviseur bij Beko Advies. ‘Een groot deel van de logistieke kosten vind je namelijk niet terug op je winst- en verliesrekening. De enige logistieke kosten die goed te traceren zijn, zijn de transportkosten.’ Maar wat je niet ziet, is er in dit geval wel. En meer dan menig ondernemer zich realiseert. Mede doordat de logistieke kosten moeilijk te traceren zijn, worden ze onderschat door bakkend Nederland, meent Buitelaar. Onterecht.
Buitelaar: ‘Bij een gemiddeld bedrijf bedragen de logistieke kosten al snel 12,5 procent van de totale kosten ofwel circa 9 procent van de omzet. Voor een bedrijf met één winkel, een omzet van € 600.000 en € 325.000 kosten (exclusief inkoop) betekent dat de logistieke kosten € 25.000 bedragen. Bij bedrijven met drie tot vijf winkels lopen de logistieke kosten op tot € 110.000. Bij ondernemingen met tien tot vijftien winkels kunnen de kosten zelfs oplopen tot € 700.000.
‘Simpel gezegd zijn de logistieke kosten alle kosten die gemaakt worden na de oven.’ Daarbij moet je denken aan snijden, verdelen en inpakken van het brood of banket. Het klaarzetten van de producten en het transport zelf. Maar ook de kosten van kratten en het schoonmaken van de vriezer en het magazijn moeten tot de logistieke kosten worden gerekend.

Korting
Veel bakkers hebben als stelregel dat als je levert aan een derdekanaal klant je korting kunt geven. Je hebt immers geen winkel en dus geen kosten, luidt de redenering. Korting van 25 procent is niet ongewoon. Maar die regel gaat vaak niet op en staat ter discussie, stelt Buitelaar. ‘Zeker voor bakkerijen die groter worden, want je hebt ruimte nodig voor je expeditie. Tegenwoordig zie je bij nieuwbouw dat er veel meer ruimte voor de expeditieruimte wordt berekend dan voorheen. Bakkerijen van 900 vierkante meter groot met een expeditieruimte van 300 vierkante meter is niet vreemd meer. Die extra ruimte is feitelijk je winkel. Die ruimte moet wel verwarmd en uitgerust worden met snijmachines. Voor de winkelkosten komen dus andere kosten voor in de plaats’, waarschuwt Buitelaar.

Ruimte
Een ander aspect waar Buitelaar bakkers van bewust wil laten maken, is het mogelijke gevaar van het inpassen van nieuwe, derdekanaal klanten. ‘Een veel gehoorde kreet van ondernemers is “het past wel op de route”, maar dat is lang niet altijd het geval.’ Bakkers kijken nog te veel alleen naar de opbrengstenkant in plaats van ook de kostenkant goed door te lichten. ‘Bij de MOC leden waarvan wij de cijfers kennen, is 10 tot 20 procent van de omzet afkomstig uit het derdekanaal. Dat is een substantieel deel en dat kan ook, mits je de omzet en kosten goed in de gaten houdt. De beslissingen die je vooraf neemt zijn bepalend voor je kosten later in het proces. Vraag jezelf goed af wat je serviceniveau is. Welke producten lever je uit en op welke dagen. Welk tijdstip lever je? Op het moment dat het de klant uitkomt of jezelf? Hoeveel tijd het kost om bijvoorbeeld honderd broden te snijden is geen irrelevante vraag om bij de afnemer neer te leggen. Maar denk ook aan inpaktijd en de tijd dat het snijden kost. Al deze factoren en beslissingen hebben gevolgen voor je kosten en dus je winst.’

Verschuiving
Het gevaar dat kan ontstaan wanneer het voortraject niet goed in beeld is, is verschuiving van werkzaamheden, waarschuwt Buitelaar. ‘Waarschijnlijk past een extra klant altijd in het proces, maar vaak moet er dan wel anders worden gewerkt. En dat gebeurt meestal zonder dat de ondernemer het doorheeft. Bakkers gaan bijvoorbeeld even een uurtje broden snijden waardoor er extra belasting komt op de bakkerij. Om dit probleem op te lossen worden dan halffabricaten ingekocht waardoor de marges minder worden. Uiteindelijk gaat dit ten koste van het rendement terwijl je met de meeromzet juist een hoger rendement hoopt te halen. Met andere woorden: er is een spin-off naar allerlei activiteiten om die extra klant op te kunnen vangen waardoor de verschuiving van werkzaamheden niet altijd iets oplevert. Bedenk dus goed wie je wat laat doen binnen je bedrijf.’
Buitelaar benadrukt dat bakkers met derdekanaal zeker een goede boterham kunnen verdienen. ‘Uit gegevens van MOC leden blijkt dat derdekanaal 10 tot 20 procent van de totale omzet bedraagt. Dat kan ook, mits je de randvoorwaarden goed in de gaten houdt.’ Zo moet een derdekanaal klant wel een bepaalde omvang hebben. ‘Het aantal producten dat de klant afneemt is belangrijk, maar je moet ook kijken naar de stopgrootte. Stopgrootte is de omzet per stop. (Stopgrootte: gerealiseerde omzet delen door de aantal keren dat er bezorgd wordt). Andere factoren die van belang zijn: arbeidskosten, autokosten en kilometerkosten. Hier vallen bijvoorbeeld brandstof, afschrijving, belasting en onderhoud onder.
 

Reageer op dit artikel