artikel

Theo Volkeri over tien jaar NBOV

Dossiers

Theo Volkeri over tien jaar NBOV

1 januari 1998 is een historische datum voor de bakkerijbranche. Sinds die dag wordt de gehele ambachtelijke brood- en banketbakkerij vertegenwoordigd door één belangenorganisatie: de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Maar hoe zijn de afgelopen tien jaar verlopen? Algemeen secretaris Theo Volkeri blikt terug.

1 januari 1998 is een historische datum voor de bakkerijbranche. Sinds die dag wordt de gehele ambachtelijke brood- en banketbakkerij vertegenwoordigd door één belangenorganisatie: de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Maar hoe zijn de afgelopen tien jaar verlopen? Algemeen secretaris Theo Volkeri blikt terug.

‘De fusie tussen de drie ondernemersverenigingen BBOV – eerder ontstaan door fusie van KVOB en NBB -, BCOB en de Nederlandse Banketbakkers Ondernemersvereniging is soepel verlopen’, stelt Theo Volkeri, algemeen secretaris van de NBOV terugkijkend naar het einde van de jaren negentig. ‘Dat kwam mede omdat de bonden al nauw samenwerkten. Maar wennen was de nieuwe opzet wel’, geeft hij toe. ‘Vooral omdat iedere vereniging zijn eigen belangen en vertegenwoordigers had en die moesten een plaats krijgen in de nieuwe organisatie. Ook de inbreng vanuit de oude NBOV (belangenvereniging voor de banketbakkers) moest goed geregeld zijn in de nieuwe opzet en dat is gelukt. De verdeling van vertegenwoordigers voor brood en banket is nog steeds essentieel, die houden we goed in de gaten.’ 
Volkeri vervolgt: ‘Ik kijk positief terug op de eerste tien jaar. Hoewel we leven in een snel veranderende samenleving, zijn we in staat geweest de leden voldoende van dienst te zijn en hun belangen te behartigen, maar we kijken natuurlijk altijd hoe het nog beter kan.’

Lobby
Een belangrijk onderwerp de laatste jaren is voedselveiligheid. Volkeri: ‘De regels zijn strenger geworden, ook voor de bakkers. Dan is het aan de NBOV in samenwerking met het NBC en het productschap te proberen de bakker het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door Specsplaza of door middel van lobbywerk in Den Haag en Brussel. Specsplaza heeft misschien meer voorlichting nodig om bakkers te laten inzien welke voordelen en besparingen het systeem biedt, dat heeft tijd nodig. Net zoals het verlagen van de administratieve lastendruk voor ondernemers. Wij voeren druk uit op de politici in Den Haag en Brussel. Inmiddels hebben we daar veel waardevolle contacten opgebouwd. Een andere weg die wij bewandelen, is het opbouwen van relaties met de ministeries en de VWA. Daar gaat veel tijd in zitten en de resultaten daarvan zijn niet altijd direct zichtbaar. Soms ervaren leden regels of wetten vervelend, maar zij realiseren zich vaak niet dat zonder de NBOV of onze koepelorganisatie MKB-Nederland de regels nog veel vervelender geweest zouden zijn.’

Hoogtepunten
Als Theo Volkeri wordt gevraagd naar hoogtepunten van de afgelopen tien jaar, zegt hij na even nadenken: ‘Waar we trots op zijn is de verbeterde communicatie en voorlichting met de leden. Onder meer door middel van de website, NBOV-regio’s en themabijeenkomsten. Trots zijn we ook op de professionalisering van ons dienstenpakket via onze vakbekwame medewerkers, maar ook het verbeterde imago van het bakkersvak. Maar ook hier geldt: goed kan altijd beter.’ Minder vrolijk stemt de algemeen secretaris het ledenverlies. ‘In tien jaar tijd is, met name door daling van het totale aantal bakkerijen, ons ledenbestand gedaald naar veertienhonderd. ‘Verliezen van leden is altijd vervelend, maar ik denk dat we afkoersen op een stabilisatie van het ledenbestand. De NBOV is een sterke organisatie met veel deskundigheid, maar dat wil niet zeggen dat we niet open staan voor samenwerking met andere versbranches en organisaties. Ook willen we de allochtone bakkers actiever gaan benaderen. Over tien jaar zie ik een club met creatieve en alerte ondernemers die nog beter dan nu zijn toegerust om het hoofd te bieden aan de concurrentie. Er zullen traditionele bedrijven verdwijnen en nieuwe initiatieven komen. Maar hoe, dat moet de toekomst uitwijzen.’

 

Reageer op dit artikel