artikel

Opletten bij reinigen en ontsmetten

Dossiers

Opletten bij reinigen en ontsmetten

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 treedt per 1 februari 2009 in werking. In deze rubriek besteden we daarom de komende weken aandacht aan de wijzigingen ten opzichte van de code uit 2003. Deze keer: reinigen en ontsmetten.

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 treedt per 1 februari 2009 in werking. In deze rubriek besteden we daarom de komende weken aandacht aan de wijzigingen ten opzichte van de code uit 2003. Deze keer: reinigen en ontsmetten.

Reinigen en ontsmetten is nodig om vuil en productresten te verwijderen en bacteriën te doden. Vuil en productresten trekken namelijk ongedierte aan en kunnen producten besmetten. Het is daarom belangrijk om te werken in een schone ruimte met schone materialen, gereedschappen, machines en apparatuur.

Wijziging: Eisen reinigen en ontsmetten duidelijker
In de praktijk wordt met reinigen nog regelmatig fouten gemaakt. Om die reden is de procedure voor reinigen en ontsmetten verduidelijkt door in de nieuwe code aan te geven hoe u dat het beste kunt doen. Bij reinigen en ontsmetten hebt u te maken met vier belangrijke aspecten: middel, temperatuur, tijd en kracht. Deze punten vormen de basis voor elke schoonmaakprocedure. Stel bij die procedure vooraf vast welk middel (inclusief dosering, watertemperatuur, inwerktijd en eventuele hulpmiddelen) u moet gebruiken. Een uitgebreide toelichting vindt u in de vernieuwde Hygiënecode.

Wijziging: Minder ontsmetten
Door zorgvuldig te reinigen volgens de nieuwe code voorkomt u problemen en hoeft u minder vaak te ontsmetten. Bij oppervlakken en werkgereedschappen volstaat nu reinigen, mits alle onderdelen goed te bereiken zijn. Ontsmetten is alleen nog nodig voor apparaten als slagroommachines, ijsmachines en kookketels die onderdelen bevatten die moeilijk bereikbaar of niet zichtbaar zijn, maar wel in contact komen met bederfelijke producten of halffabricaten. U kunt voor dergelijke apparaten een combimiddel of een apart ontsmettingsmiddel gebruiken.

Hebt u vragen of opmerkingen over de wijzigingen? Bel het Nederlands Bakkerij Centrum (0317) 47 12 12.

Dus:
– Reinig zorgvuldig, denk aan de vier aspecten: middel, temperatuur, tijd en kracht;
– Ontsmetten is alleen verplicht voor apparaten met onderdelen die moeilijk bereikbaar of niet zichtbaar zijn.
 

Reageer op dit artikel