artikel

Giftenaftrek

Dossiers

Giftenaftrek

Als u een gift aan een goed doel geeft, kunt u deze gift – onder voorwaarden – aftrekken van de inkomstenbelasting.

Als u een gift aan een goed doel geeft, kunt u deze gift – onder voorwaarden – aftrekken van de inkomstenbelasting.

De wet onderscheidt twee typen giften: periodieke giften en ‘andere’ giften. Periodieke giften zijn giften waarbij u bij de notaris in een akte laat registreren dat u vijf of meer jaren een gift verstrekt aan een bepaald goed doel. Het voordeel hiervan voor u is dat u niet te maken heeft met drempels. Het bedrag dat u schenkt is zonder meer volledig aftrekbaar.
Bij alle andere giften die u doet, heeft u te maken met een minimumdrempel van 1 procent van uw verzamelinkomen en een maximum van 10 procent van uw verzamelinkomen. Voor niet-periodieke giften geldt verder dat u de giften moet kunnen staven met schriftelijk bewijs. Daarom is het doorgaans beter om giften via de bank over te maken, dan via de collectebus.
Voorbeeld: U schenkt elk jaar € 300 aan een goed doel. Uw verzamelinkomen is € 35.000. Uw drempel is dan € 350. U kunt niets aftrekken. Heeft u uw periodieke gift notarieel laten vastleggen, dan mag u wél € 300 aftrekken van de Belastingdienst. Meestal hoeft u niets te betalen voor de notariële vastlegging: dat neemt het goede doel dan voor haar rekening. Wilt u zich niet verplichten tot vijf jaar schenken, dan kunt u nog wel uw aftrek optimaliseren door zoveel mogelijk uw giften in één jaar te concentreren. Als u bijvoorbeeld niet € 300 per jaar schenkt, maar 1 jaar € 600 en dan een jaar niets, kunt u in ons voorbeeld toch nog € 250 aftrekken.
Vanaf 2008 zijn ‘gewone’ giften alleen nog maar aftrekbaar als u ze doet aan een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op de website van de Belastingdienst kunt u nazoeken welke instellingen zijn geregistreerd.
Periodieke giften zijn ook aftrekbaar als u ze niet doet aan een ANBI, maar aan bepaalde verenigingen (denk aan sportverenigingen).
De ANBI hoeft geen schenkingsrecht over uw gift te betalen. Sportverenigingen moeten dat – nog – wel, maar vanaf 2009 krijgen ook zij een vrijstelling. Het moet dan wel gaan om een landelijke sportvereniging of verenigingen die bij een landelijke organisatie zijn aangesloten.
Maakte u in 2008 kosten voor een ANBI die u niet heeft gedeclareerd? Dan mag u deze kosten als gewone gift aftrekken. Voor autokosten geldt een vast bedrag van € 0,20 per kilometer. Voor taxikosten kunt u de werkelijke kosten meetellen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel