artikel

De BV in of uit?

Dossiers

De BV in of uit?

Een vraag die ondernemers zichzelf regelmatig stellen, is of zij hun onderneming niet vanuit een BV moeten uitoefenen. Daarbij spelen vaak twee redenen de hoofdrol:
– bescherming van het privé-vermogen van de ondernemer,
– fiscale overwegingen.

Een vraag die ondernemers zichzelf regelmatig stellen, is of zij hun onderneming niet vanuit een BV moeten uitoefenen. Daarbij spelen vaak twee redenen de hoofdrol:
– bescherming van het privé-vermogen van de ondernemer,
– fiscale overwegingen.

Omdat een BV een aparte rechtspersoon is met eigen vermogen, is de directeuraandeelhouder normaliter niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Normaliter, want in een aantal gevallen loopt men toch een risico. Bijvoorbeeld ten opzichte van de bank, die vaak bij leningen eist dat de aandeelhouder zich persoonlijk borg stelt. Maar ook kunnen de belastingdienst en de curator bij de bestuurder van de BV aankloppen, als die ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld. Daarvan kan overigens al vrij snel sprake zijn, bijvoorbeeld omdat de BV haar cijfers niet (tijdig) heeft gepubliceerd.
Zijn de aansprakelijkheidsrisico’s van een onderneming beperkt, dan is de overweging voor een BV vaak met name gelegen in fiscale voordelen. Bij een BV bedraagt het gemiddeld tarief over de winst zo’n 40% tot 44% (20% tot 25,5% vennootschapsbelasting, plus 25% inkomstenbelasting als de BV de winst aan u in privé als dividend uitkeert). Oefent u vanuit privé een onderneming uit, dan is het maximale belastingtarief 46,8%. Een BV lijkt daarom al snel aantrekkelijker, vooral als we in aanmerking nemen dat de 25% inkomstenbelasting over dividend ook nog kan worden uitgesteld.
Toch is een BV pas aantrekkelijk bij hogere winsten. Dit komt omdat u, als u voor uw eigen BV werkt, een ‘gebruikelijk salaris’ uit de BV moet genieten. Dit salaris wordt tegen de normale tarieven in box 1 belast (maximaal 52%). Dit betekent dat het voordelige tarief van de BV pas gaat gelden zodra de BV voldoende overwinst maakt, boven dit gebruikelijke salaris.
Bij welk bedrag aan winst de BV aantrekkelijk is, valt niet in zijn algemeenheid te zeggen. Als u bijvoorbeeld veel investeringen wilt doen en het uitkeren van dividend vele jaren wilt uitstellen, zal een BV veel sneller aantrekkelijk zijn dan in de situatie dat u elk jaar een dividenduitkering wilt doen. Ook is van belang hoeveel aftrekposten u in privé heeft (denk aan de rente ter zake van uw eigen woning). Uw adviseur zal samen met u kunnen bepalen of een BV in uw geval voordelig is, en op welke wijze u dit het beste kunt vormgeven.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel