artikel

‘Afstand tussen organisatie en leden kleiner geworden

Dossiers

‘Afstand tussen organisatie en leden kleiner geworden

Het motto van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) is ‘uw partner in bakkerijondernemerschap’. De organisatie maakt zich sterk voor alle ambachtelijke (banket)bakkerondernemers in Nederland en voor haar leden in het bijzonder. Om die beloften waar te kunnen maken, is een goede organisatie nodig. De organisatie is opgedeeld in vier afdelingen.

Het motto van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) is ‘uw partner in bakkerijondernemerschap’. De organisatie maakt zich sterk voor alle ambachtelijke (banket)bakkerondernemers in Nederland en voor haar leden in het bijzonder. Om die beloften waar te kunnen maken, is een goede organisatie nodig. De organisatie is opgedeeld in vier afdelingen.

Collectieve Zaken
De afdeling Collectieve Zaken is de grootste afdeling. De afdeling houdt zich bezig met een groot scala aan onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, scholing en het pensioenfonds. Maar ook zaken als milieu, energiezaken en politieke lobby.
Wat doet deze afdeling precies? Cor Havermans, plaatsvervangend algemeen secretaris: ‘Als een bakker een probleem signaleert dat zijn eigen bedrijf overstijgt, gaan wij er mee aan de slag. Bijvoorbeeld nieuwe wetgeving arbeidstijden of de problematiek rond quats in slagroom. Wij treden dan in contact met ministeries om het probleem branchebreed aan te pakken.’

De afdeling Collectieve Zaken bestaat uit:
Theo Volkeri, Cor Havermans, Paul Passchier, Henk Jan Boswijk en Anneloes de Bruijn-Rijm.

Juridische Zaken
De afdeling Juridische Zaken is het kennisorgaan voor juridische vraagstukken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, arbeidsrecht of arbeidstijden, maar ook vraagstukken over de CAO of ontslag- en beroep- of bezwaarprocedures worden hier behandeld.
Wat zijn de meest gestelde vragen door bakkerondernemers en welke zaak is je bijgebleven? Paul Passchier: ‘Vragen over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid spannen de kroon. De zaak die me bij is gebleven was een werkneemster die een reis van vier weken aangeboden kreeg van haar kinderen. De werkgever wilde maximaal twee weken verlof geven. De vrouw werd daar zo boos over dat ze zich ziek meldde. 2,5 jaar later eiste ze twee jaarsalarissen en ontbinding van het contract wat neerkwam op € 150.000. De eis werd niet ingewilligd door de kantonrechter.’ 

De afdeling Juridische Zaken bestaat uit:
Masja Anspach, Martine Pluck-Schel en Gert-Jan van Egmond.

Communicatie
De afdeling Communicatie heeft als doel leden te informeren, handvatten aan te reiken op het gebied van pr, communicatie en marketing en het imago van het bakkersvak te versterken. In de praktijk betekent dat ondermeer bijeenkomsten organiseren, nauw contact houden met de VWA en informatiemedia als Bakkerszaken en de eigen internetsite bijhouden.
De afgelopen tien jaar heeft de afdeling vele bijeenkomsten en acties gehouden. Waar zijn jullie het meeste trots op en waar heeft de bakker het meeste aan gehad en waarom? Sandra Wewer: ‘Ik ben er trots op dat de afstand tussen de organisatie en de leden kleiner is geworden. We trekken veel het land in, ook de passieve communicatie als de website heeft daarbij geholpen. Ik merk dat de leden een goed gevoel hebben bij de NBOV. Onderwerpen die de afgelopen jaren steeds belangrijker werden zijn: voedselveiligheid en het belang van Europa en de daarbij horende wet- en regelgeving.’

De afdeling Communicatie bestaat uit:
Sandra Wewer, Sandra van Dam, Linda van ’t Land en Martijn Verkerk.

Personeelszaken
Anneke Zoethoutmaar is van maandag tot en met donderdag paraat om NBOV-leden en serviceabonnees (aangesloten accountantskantoren) te helpen met alles wat te maken heeft met de beloning van werknemers. Andere onderwerpen zijn: CAO-bepalingen, fiscale regels en advies bij slecht nieuws gesprekken.
Arbeidsconflicten voorkomen is ook een onderdeel, maar hoe doe je dat? Zoethoutmaar: ‘Dat ligt aan de situatie, maar belangrijk is om in gesprek te blijven met elkaar. Daarnaast is het goed om personeel verantwoording te geven of inspraak. Dat schept betrokkenheid. Belangstelling tonen kan ook helpen.’ 

Financiële zaken
Kees de Knegt is de financiële specialist binnen de NBOV. Hij zorgt er voor dat de boekhouding op orde is. Daarnaast verzorgt hij de administratie voor het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, Bakkerij van het Jaar en Taartcadeau en hij is coördinator van de Ondernemersvakgroep.
Welke financiële tip zou u bakkers willen geven? ‘Wees niet bang om tijd aan cijfers te besteden. Verdieping in eigen cijfers loont.’

Secretariaat
De vijf medewerkers van het secretariaat kenen de meeste bakkers via de telefoon. Naast administratieve werkzaamheden en postverwerking, zijn de medewerkers ook verantwoordelijk voor de telefoonbeantwoording.

De afdeling secretariaat bestaat uit:
Wil van der beek, Patsy Lugten, Stenina Blaauwbroek, Sandra van Schalkwijk en Jacqueline Loef.

Bestuur
De NBOV wordt bestuurd door vijftien bestuursleden. Dit zijn: Cees Weeda, Maureen Jacobs-Teunissen, Jacques Ammerlaan, Hans Heinink, Roel van Everdingen, Johan Weggeman, Toos de Jong-Rijkenberg, Harry Housmans, Rin van der Molen (voorzitter), Bert Kolkman, Wilfred Droppers, Lex Janssens, Sander ter Huurne, Arjan Roodenrijs en Roel Wemmenhove. 

 

Reageer op dit artikel