artikel

Bezwaar maken ook digitaal

Dossiers

Bezwaar maken ook digitaal

Wanneer de Belastingdienst een definitieve aanslag heeft opgelegd, waar u het niet mee eens bent, dan kan er bezwaar worden gemaakt. Tot 1 juli was dit slechts schriftelijk mogelijk, maar onlangs heeft de Belastingdienst aangegeven dat er ook digitaal een bezwaarschrift kan worden ingediend, via de site van de Belastingdienst.

Wanneer de Belastingdienst een definitieve aanslag heeft opgelegd, waar u het niet mee eens bent, dan kan er bezwaar worden gemaakt. Tot 1 juli was dit slechts schriftelijk mogelijk, maar onlangs heeft de Belastingdienst aangegeven dat er ook digitaal een bezwaarschrift kan worden ingediend, via de site van de Belastingdienst.

Als u het niet eens bent met een aanslag, moet u tijdig bezwaar indienen, dat wil zeggen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. Soms ontstaat er discussie over de vraag wanneer een bezwaarschrift is verzonden. U zou, om uw tijdigheid aan te tonen, aangetekend kunnen verzenden. Maar u mag nu dus ook digitaal bezwaar indienen. Dit heeft als voordeel dat u dan een ontvangstbevestiging krijgt van de Belastingdienst, zodat u zeker weet dat het bezwaar goed is aangekomen.
Voor particulieren geldt dat er digitaal bezwaar kan worden gemaakt tegen onder meer de definitieve aanslagen inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Er dient dan ondertekend te worden door middel van het DigiD. Voor voorlopige aanslagen kunt u wel een formulier downloaden, maar deze nog niet digitaal inzenden. Een wijziging van de voorlopige teruggaaf kan door middel van het invullen van het ‘Programma Voorlopige Teruggaaf’, dat te vinden is op de website van de Belastingdienst.
Ondernemers kunnen digitaal bezwaar maken tegen onder meer definitieve aanslagen inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Dit kan via het beveiligde gedeelte van de internetsite, waar ook de aangiften worden gedaan. Bezwaar tegen andere aanslagen dienen nog altijd schriftelijk te gebeuren.
In alle gevallen kunt u ook nog steeds schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in het bezwaar uw naam, adres, aanslagnummer en eventueel uw telefoonnummer. Motiveer waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Tevens kan er worden verzocht om uitstel van betaling. Uitstel wordt alleen verleend voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. U moet daarom in het bezwaarschrift opnemen:
– het bedrag van de belastingaanslag waarmee u het niet eens bent
– de berekening van dat bedrag
Anders krijgt u geen uitstel van betaling.
Na ontvangst van het bezwaarschrift stuurt de Belastingdienst een ontvangstbevestiging, waarin staat vermeld dat uw bezwaar binnen zes weken zal worden afgehandeld. De Belastingdienst kan deze termijn verlengen. Als de inspecteur tegemoet komt aan uw bezwaar, zult u een nieuwe aanslag ontvangen. Indien de inspecteur de aanslag niet wil wijzigen, zal hij u daarvan op de hoogte stellen en heeft u altijd nog de mogelijkheid om uw motivering in een gesprek met de inspecteur uiteen te zetten.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel