artikel

Tips stofallergie voorkomen

Dossiers

Tips  stofallergie  voorkomen

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: grondstofallergie.

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: grondstofallergie.

Regelmatig contact met tarwemeel, roggemeel of verbetermiddelen waarin enzymen zitten (waaronder alpha-amylase), kan leiden tot allergische reacties: irritatie van de luchtwegen, astma of huideczeem. Ongeveer 10% van de mensen in de bakkerij heeft in een bepaalde vorm last van deze allergie. Dit kan leiden tot ziekteverzuim en zelfs tot blijvende arbeidsongeschiktheid voor het bakkersvak. Het is van belang om aandacht te besteden aan het voorkómen van stof. In het Arboconvenant grondstofallergie is vastgelegd dat bakkerijen een stofbeheersingsplan dienen op te stellen.

Stofverspreiding

Stofverspreiding kan op verschillende manieren worden tegengegaan:

         Overweeg (vroegtijdige) aanschaf van productiemiddelen die meelstofverspreiding kunnen beperken, zoals afgesloten afweeg- en aanvoersystemen en werktafels met afzuiging.

         Gebruik stuifvrije bloem.

         Snijd meelzakken laag in de deegkuip open.

         Verstrek persoonlijke beschermingsmiddelen.

         Vermijd het gebruik van perslucht bij het schoonmaken van de machines zoveel mogelijk.

Good housekeeping
Good housekeeping wordt toegepast om vrijkomen van stof tegen te gaan. Maatregelen van goodhousekeeping zijn:

·        ruim eventuele stofneerslag meteen op;

·        verwijder lege zakken onmiddellijk in een afgesloten container of zak;

·        maak na elke werkdag de bakkerij schoon.

 Ademhalingsmasker

Als tijdens het productieproces niet kan worden voorkomen dat de bakker stof inademt, moet een ademhalingsmasker (filtertype PII) worden gebruikt.

Meer informatie over stofbeheersing is te vinden op www.blijmetstofvrij.nl

 

Een compleet overzicht van maatregelen die u neemt voor uw medewerkers vindt u in de RIE Bakkerijen, een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen. Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van het NBC of kijkt u op het dossier over arbo op de website van het NBC.

 

Dus:

       Stel een stofbeheersingsplan op

      Werk slim en gebruik waar nodig beschermingsmiddelen

      Zorg voor goodhousekeeping, ook op het gebied van stof.

 

 

 

Reageer op dit artikel