artikel

Periodiek onderhoud machines

Dossiers

Periodiek onderhoud machines

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: periodiek onderhoud van de machines.

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: periodiek onderhoud van de machines.

Om een goede en veilige werking van de machines te garanderen zijn periodiek onderhoud en controle noodzakelijk. Afspraken overpreventief onderhoud legt u schriftelijk vast, evenals de resultaten van het preventief onderhoud.

Vakbekwaam personeel
Het onderhoud moet worden uitgevoerd door personeel dat hiervoor is opgeleid of is geïnstrueerd (vakbekwaam personeel). Besteed onderhoudswerkzaamheden daarom uit aan deskundig personeel of een deskundige externe partij. Er mogen alleen werkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd, wanneer de machine is uitgeschakeld, drukloos en spanningsloos is. Zorg ervoor dat niemand de machine kan bedienen zonder dat de monteur daar gelegenheid toe heeft gegeven. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine tijdens storingen en onderhoud veilig te bereiken zijn, zodat de monteur geen gevaar loopt.

Controle

Controleer nadat onderhoud is uitgevoerd of het werk goed is opgeleverd. Deze controle kan ook door het technisch personeel gebeuren, mits ze daarvoor goede instructies ontvangen. Een compleet overzicht van maatregelen die u neemt voor uw medewerkers vindt u in de RIE Bakkerijen, een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen. Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van het NBC of kijkt u op het dossier over arbo op de website van het NBC.

Dus:
Leg afspraken over onderhoud en de resultaten ervan schriftelijk vast
– Laat onderhoud uitvoeren door deskundig personeel
– Controleer of het onderhoud goed is uitgevoerd

Reageer op dit artikel