artikel

Opslag gevaarlijke stoffen

Dossiers

Opslag gevaarlijke stoffen

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: opslag van gevaarlijke stoffen.

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: opslag van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor uw veiligheid en gezondheid op het werk. De gevaarlijke stoffen die in de bakkerij voorkomen zijn reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen (en in een enkel geval gasflessen). De opslag van deze stoffen mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid.

Opslag
Bij een goede opslag van de stoffen:
• is er bekend welke stoffen niet bij elkaar mogen worden opgeslagen;
• zijn stoffen zo opgeborgen dat ze bij calamiteiten niet exploderen;
• is in sommige situaties ventilatie voor de stoffen nodig;
• zijn de stoffen opgeslagen in een voldoende ruime lekbak;
• hebben onbevoegden geen toegang tot de stoffen.

Reinigings- en ontsmettingsmiddelen mogen niet worden opgeslagen in een ruimte waar levensmiddelen worden bereid of bewaard. Uitzondering hierop is een minimale hoeveelheid reinigings- en ontsmettingsmiddel die nodig is bij het werk (de werkvoorraad). Sla reinigings- en besmettingsmiddelen op in een afgesloten kast of in een aparte ruimte waarin zich geen levensmiddelen bevinden.
Zorg ervoor dat medewerkers bekend zijn met de afspraken over het veilig omgaan met de reinigings- en ontsmettingsmiddelen en houdt voorraden van de middelen beperkt.

Gasflessen
In een enkel geval komen er gasflessen of andere gevaarlijke stoffen voor in een bakkerij. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de zogenaamde PGS 15 richtlijn. Deze richtlijn geldt ook voor onder meer gasflessen, spuitbussen en de zogeheten CMR-stoffen.

Een compleet overzicht van maatregelen die u neemt voor uw medewerkers vindt u in de RIE Bakkerijen, een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen. Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van het NBC of kijkt u op het dossier over arbo op de website van het NBC.

Dus:
– zorg ervoor dat de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de regels;
– sla geen reinigings- en ontsmettingsmiddelen op in een ruimte waar u levensmiddelen bereidt/bewaart;
– zorg ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de eisen.

 

Reageer op dit artikel