artikel

Veiligheid van machines

Dossiers

Veiligheid van machines

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: veiligheid van machines.

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: veiligheid van machines.

 

In de bakkerij zijn vele machines te vinden. Alle machines moeten zijn voorzien van een CE-markering. Met een CE-markering geeft de fabrikant aan dat de machine zodanig is ontworpen dat u en uw medewerkers er hygiënisch en veilig mee kunnen werken. Aanvullende eis is dat van elke machine een Nederlandstalige handleiding aanwezig is.

Bewegende delen
Voor de veiligheid van de medewerkers is het vooral van belang dat de bewegende delen van de machines goed zijn afgeschermd. Bewegende delen kunnen gevaar opleveren voor beknellen, indraaien en snijden. De machines moeten zodanig beveiligd zijn dat er geen handen of voorwerpen in een draaiende machine kunnen worden gestoken.

Mogelijke oplossingen zijn:
– afschermkappen;
– afscherming aanbrengen die de reikafstand tot de gevarenzone vergroot;
– verkleinen van de openingen;
– twee handenbediening.

Aanvullende eisen machines
– Bij gevaren moet de medewerker onmiddellijk de machine kunnen stoppen. Op de machine is op een veilige plaats een noodstop aangebracht die de bediener of anderen gemakkelijk kunnen bereiken.
– De machine is beveiligd tegen onbedoeld bedienen; men kan niet per ongeluk tegen een knop of hendel stoten om de machine in werking te stellen.

Voor de verschillende machines in de bakkerij zijn in de RIE de maatregelen, voorwaarden en eisen opgenomen. Deze vindt u in het dossier over arbo op de website van het NBC.

Een compleet overzicht van maatregelen die u neemt voor uw medewerkers vindt u in de RIE Bakkerijen, een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen. Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van het NBC of kijkt u op het dossier over arbo op de website van het NBC.

Dus:
– de machine moet een CE-keurmerk en een Nederlandstalige handleiding hebben;
– scherm bewegende delen goed af;
– zorg voor een noodstop op de machine.

 

Reageer op dit artikel