artikel

Strikte eisen aan (bijna-)arbeidsongeval

Dossiers

Strikte eisen aan (bijna-)arbeidsongeval

Arbo is een hot-item in de bakkerij. De komende weken aandacht aan de Arbo-regels. Vandaag: arbeidsongevallen. Hoe voorkom je een boete van € 4.500,-?

Arbo is een hot-item in de bakkerij. De komende weken aandacht aan de Arbo-regels. Vandaag: arbeidsongevallen. Hoe voorkom je een boete van € 4.500,-?

In bedrijven gebeurt jaarlijks een groot aantal ongevallen waarbij werknemers gewond raken en in een sommige gevallen zelfs overlijden. Als werkgever doet u er natuurlijk alles aan om dit in uw bedrijf te voorkomen. Het is van belang om uw werknemers duidelijke informatie en instructies over veilig werken te geven. Toch kan ook uw bedrijf te maken krijgen met een ongeval. U bent dan verplicht om een aantal maatregelen te nemen.

Gerichte maatregelen
Het bekijken van de oorzaken vormt de basis voor het nemen van gerichte maatregelen om deze ongevallen in de toekomst te voorkomen. Van u wordt daarom verwacht dat u arbeidsongevallen en bijna-ongevallen registreert. Bovendien geeft u aan welke maatregelen u heeft genomen om ongevallen te voorkomen.

Is er in uw bedrijf een ernstig ongeval gebeurd, dan meldt u dit direct bij de Arbeidsinspectie (AI). Een arbeidsongeval is meldingsplichtig als het slachtoffer in een ziekenhuis moet worden opgenomen, blijvend letsel oploopt of aan de gevolgen overlijdt. Meldt u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet direct bij de AI, dan kan de AI u een boete opleggen, tot maximaal 4.500 euro. Na de melding van een ongeval zal de AI zo snel mogelijk een ongevallenonderzoek starten.

Het ongevallenonderzoek richt zich op:
– het vaststellen van de toedracht en de oorzaak van het ongeval;
– het opsporen van eventuele overtredingen van de wettelijke bepalingen;
– het nemen van maatregelen door de werkgever om eventuele herhaling te voorkomen, bijvoorbeeld door de gevaarlijke situatie op te heffen, te beveiligen of af te schermen
Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van NBC (tel. 0317-47 12 12) of kijkt u op het dossier over Arbo.

Dus:
– U registreert een arbeidsongeval- of bedrijfsongeval en geeft aan welke maatregelen u heeft genomen om herhaling te voorkomen;
– Een ernstig ongeval meldt u direct bij de Arbeidsinspectie;
–  Zorg ervoor dat u altijd de telefoonnummers van ambulance, brandweer en AI bij de hand hebt

www.nbc.nl

 

Reageer op dit artikel