artikel

Maak bakkersvak niet onnodig zwaar!

Dossiers

Maak bakkersvak niet onnodig zwaar!

Arbo is een hot-item in de bakkerij. De komende weken besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer op Bakkerswereld.nl: fysieke (lichamelijke) belasting, zoals tillen, duwen en trekken.

Arbo is een hot-item in de bakkerij. De komende weken besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer op Bakkerswereld.nl: fysieke (lichamelijke) belasting, zoals tillen, duwen en trekken.

Het bakkersvak is een zwaar vak. Het gevaar dat uw medewerkers lichamelijke klachten (zoals rugklachten) krijgen, is dan ook reëel. Lichamelijke klachten zijn vaak langdurige kwalen. Ze zijn zeer vervelend en brengen vaak ook hoge verzuimkosten met zich mee. Fysieke klachten kunnen ontstaan wanneer:

         producten worden getild die zwaarder zijn dan 23 kg. Maak bij zwaardere spullen gebruik van hulpmiddelen, zoals steekwagens, palletwagens, heftrucks, takels of vacuümheffers. Laat zware werkzaamheden door meerdere personen gezamenlijk uitvoeren. Het kan ook helpen om kleinere verpakkingshoeveelheden te gebruiken of te kiezen voor bulkaanvoer en opslag in silo’s;
         medewerkers (te) vaak tillen;
         medewerkers op de verkeerde manier tillen. In de RIE Bakkerijen vindt u een aantal richtlijnen. Het kan ook zinvol zijn om uw medewerkers een tilinstructie (zie onder) te geven;
         producten en materialen niet goed bereikbaar zijn; een extra lichamelijke inspanning is nodig om de spullen te pakken. Zorg ervoor dat producten en materialen goed bereikbaar zijn;
         medewerkers langdurig staan. Wissel staan waar mogelijk af met zitten; 
          medewerkers (te) vaak moeten duwen en trekken of dit op de verkeerde wijze doen. Duw en trek met twee handen. Zorg ervoor dat wieltjes goed gesmeerd zijn en vervang slecht rollende of kapotte wieltjes tijdig.

 Til-instructie
         sta recht voor het te tillen voorwerp, til nooit met een gedraaide rug;
         buig door de knieën;
         houd de rug zoveel mogelijk recht, beweeg langzaam;
         verplaats je voeten (in plaats van je rug) als je moet draaien;
         til met twee handen;
         houd het voorwerp zo dicht mogelijk bij het lichaam, voorkom dat je moet reiken;
         til niet hoger dan schouderhoogte. Gebruik zonodig hulpmiddelen;
         zorg dat je kan zien waar je loopt om ongelukken te voorkomen.

Een compleet overzicht van maatregelen die u neemt voor uw medewerkers vindt u in de RIE Bakkerijen, een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen. Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van het NBC of kijkt u op het dossier over arbo op de website van het NBC.

Dus:
         Zware lichamelijke arbeid kan tot klachten en ziekteverzuim leiden;
         Voorkom dat uw medewerkers zwaar tillen;
         Als uw medewerkers tillen, zorg er dan voor dat ze dat op een juiste wijze doen.

 

 

Reageer op dit artikel