artikel

Herinvesteringsreserve

Dossiers

Herinvesteringsreserve

Als u uw bedrijfspand verkoopt zult u daarop meestal een boekwinst realiseren. Over deze boekwinst moet u belasting betalen. Met name als u vlak daarna weer investeert in een nieuw bedrijfspand, kan het betalen van deze belasting u behoorlijk belemmeren in de ruimte die u heeft om te investeren. Belasting betalen kunt u in deze gevallen echter uitstellen via een herinvesteringsreserve.

Als u uw bedrijfspand verkoopt zult u daarop meestal een boekwinst realiseren. Over deze boekwinst moet u belasting betalen. Met name als u vlak daarna weer investeert in een nieuw bedrijfspand, kan het betalen van deze belasting u behoorlijk belemmeren in de ruimte die u heeft om te investeren. Belasting betalen kunt u in deze gevallen echter uitstellen via een herinvesteringsreserve.

Een herinvesteringsreserve wil zeggen dat u de boekwinst die u behaalt, als een soort eerste extra grote afschrijving afboekt op de nieuwe investering (zie voorbeeld op www.bakkerswereld.nl). Het belastingvoordeel dat u behaalt doordat u niet hoeft af te rekenen over de boekwinst, wordt dus, over meerdere jaren verspreid, via een lagere afschrijving (deels) weer teruggenomen. Dit levert in ieder geval een aanzienlijk liquiditeits- en rentevoordeel op en kan soms ook een tariefsvoordeel opleveren.
Er zijn wel diverse voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij een  herinvesteringsreserve. Allereerst is van belang of het bedrijfsmiddel waarop u een boekwinst realiseert, in een termijn van tien jaar of korter pleegt te worden afgeschreven (machines e.d.), of in een langere termijn (bijv. bedrijfspanden). Voor beiden kunt u een herinvesteringsreserve vormen, maar de afboeking van de reserve op een nieuwe investering verschilt. Bij een herinvesteringsreserve gevormd voor bedrijfsmiddelen met een ‘korte’ afschrijvingstermijn, zult u deze moeten afboeken op elke nieuwe investering in bedrijfsmiddelen waarop u in tien jaar of minder afschrijft.
Heeft u de herinvesteringsreserve gevormd voor een bedrijfsmiddel waarop u in meer dan tien jaar afschrijft, mag u deze ook op ‘korte’ bedrijfsmiddelen afschrijven. U mag de reserve echter ook aanhouden, totdat u investeert in een bedrijfsmiddel dat u in meer dan tien jaar afschrijft. Dan geldt wel de zogenaamde ‘economische vervangingseis’: het nieuwe bedrijfsmiddel moet voor uw bedrijf dezelfde functie vervullen als het bedrijfsmiddel dat u verkocht heeft. Zo kunt u een herinvesteringsreserve, gevormd op een verkocht pand dat u in eigen gebruik had, wel afboeken op een nieuw pand als u dat weer in eigen gebruik neemt. Maar niet op een nieuw pand dat u alleen maar aan derden wilt verhuren.
Ook is van belang dat u maar een beperkte periode heeft om de herinvesteringsreserve te benutten. Bijzondere omstandigheden daargelaten, moet u de vervangende investering gedaan hebben binnen drie jaar na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve heeft gevormd.
Een laatste aandachtspunt tot slot is dat de boekwaarde van de nieuwe investeringen niet mag dalen onder de boekwaarde van de oude bedrijfsmiddelen. Met name deze boekwaarde-eis levert in de praktijk nog wel eens een hoop gepuzzel op, vooral als er meerdere investeringen in een jaar hebben plaatsgevonden.

Voorbeeld
Verkoopwaarde pand:                              € 200.000
Boekwaarde oud pand:                             € 100.000
Aanschafprijs nieuw pand:                        € 300.000
Restwaarde nieuw pand en ondergrond:     € 100.000
Afschrijvingstermijn:                                40 jaar

Zonder toepassing herinvesteringsreserve
Boekwinst:                                                     € 100.000
Belasting (bij een gemiddeld tarief van 40%):    € 40.000
Jaarlijkse afschrijvingsruimte op nieuw pand:    € 5000
([€ 300.000 -/- € 100.000]/40)

Met toepassing herinvesteringsreserve
Boekwinst ad € 100.000 wordt doorgeschoven naar het nieuwe pand. De fiscale kostprijs van dit pand wordt dan € 300.000 -/- € 100.000 = € 200.000.
Directe belastingheffing:        0
Jaarlijkse afschrijving:    € 2500
([€ 200.000 -/- € 100.000]/40)
De directe belastingbesparing is derhalve € 40.000. Daar staat tegenover dat de komende jaren € 2500 per jaar minder valt af te schrijven.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel