artikel

Blusmiddelen

Dossiers

Blusmiddelen

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: blusmiddelen.

Arbo is een hot item in de bakkerij. Daarom besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Deze keer: blusmiddelen.

Als werkgever zorgt u voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Het voorkomen en bestrijden van brand valt daar ook onder. Er zijn blusmiddelen op basis van poeder, kooldioxide en schuim; een ander blusmiddel is de brandslang voor water. Een eis uit de RIE bakkerijen is dat in uw bedrijf de juiste brandblussers én de juiste hoeveelheid brandblussers aanwezig zijn. Hoeveel en welke brandblussers u nodig heeft, is afhankelijk van de aard van het werk, de risico’s en het maximum aantal aanwezige personen. Hoe groter het risico op brand, het aantal mensen en het gebouw, hoe meer brandblussers u moet plaatsen.

 
Een groot risico: ongeveer één brandblusser per 100 m2
Een gering risico: ongeveer één brandblusser per 300 m2.
 
Een belangrijke eis is ook dat u een onderhoudscontract hebt met de leverancier van blusmiddelen. Laat de blusmiddelen controleren op de juiste werking. Brandblussers zijn geschikt om een beginnende brand snel in de kiem te smoren, maar zijn snel leeg. Er zijn dus meestal ook slanghaspels noodzakelijk, die langdurig kunnen worden gebruikt.
 
Eisen
Brandblussers moeten:
duidelijk zichtbaar zijn, eventueel via pictogrammen;
opgesteld worden in of bij vluchtwegen zoals gangen, trappen en uitgangen;
direct gebruiksklaar zijn;
jaarlijks worden gekeurd;
zijn voorzien van een keuringsbewijs.
 
 
Andere aandachtspunten
Zorg voor duidelijke instructies hoe u medewerkers brandblussers moeten gebruiken.
Denk om het gebruik van poeder bij blussen; dit kan ernstige schade opleveren aan machines.
Denk ook aan brandblusdekens bij open vuur en bij het werken met hete olie en frituur.
Bij de frituur is blussen met water funest; zorg ervoor dat ook in panieksituaties niet met water geblust kan worden. Het juiste blusmiddel is voor handen en de medewerkers zijn juist geïnformeerd (goede instructie).
Zorg voor speciale folie om medewerkers met brandwonden te kunnen afdekken en zorg voor een hoosdouche. Ga niet zelf met zalf of smeersels aan de gang.
 
Een compleet overzicht van maatregelen die u neemt voor uw medewerkers vindt u in de RIE Bakkerijen, een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen. Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van het NBC of kijkt u op het dossier over arbo op de website van het NBC.
 
Dus:
zorg voor voldoende en juiste blusmiddelen;
laat blusapparatuur controleren op juiste werking.
 
 

Reageer op dit artikel