artikel

‘Ieder bedrijf met personeel moet RI&E hebben

Dossiers

‘Ieder bedrijf met personeel moet RI&E hebben

Arbo is een hot-item in de bakkerij. De komende weken besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Vandaag: de RI&E.

Arbo is een hot-item in de bakkerij. De komende weken besteedt Babs Bruil, kennisspecialist wet- en regelgeving bij het NBC, aandacht aan de Arbo-regels. Vandaag: de RI&E.

 
Ieder bedrijf met personeel is verplicht om te laten onderzoeken of het werk gevaar oplevert of zelfs schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit heet: Risico Inventarisatie & Evaluatie oftewel RI&E. Deze moet schriftelijk worden vastgelegd.
 
Als er risico’s zijn, dan geeft u in een plan van aanpak aan binnen welke termijn u concrete maatregelen neemt en wat deze opleveren. Bovendien is het zaak dat u jaarlijks aan de werknemers rapporteert over de uitvoering van het plan van aanpak.
 
RIE Bakkerijen
De werkgever mag de lijst met risico’s zelf opstellen, maar handig is om de RIE Bakkerijen te downloaden. Dit is een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen. Vervolgens is het uw taak om dit document te vertalen naar uw eigen bedrijf. Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, bent u verplicht deze aan te passen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.
 
Toetsen
Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zijn verplicht om hun RI&E te laten toetsen. Organisaties die gebruik maken van de RIE Bakkerijen én maximaal 25 mensen in dienst hebben, hoeven hun document niet te laten toetsen. Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van NBC of kijk op het dossier over Arbo (http://www.nbc.nl/dossiers/alle/arbeidsmarkt-0).
 
Dus:
Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E te maken
Voor de bakkerij is een branchespecifieke variant ontwikkeld: RIE Bakkerijen.
Bedrijven met méér dan 25 medewerkers zijn verplicht om hun RI&E te laten toetsen.
 
 
 
 
 


 [w1]http://www.rie.nl/contentpage.php?page=ries&branche_id=360#
Reageer op dit artikel