artikel

Belasting op verpakkingen

Dossiers

Belasting op verpakkingen

Op 1 januari is de verpakkingenbelasting ingevoerd. Deze belasting is op veel weerstand in het bedrijfsleven gestuit, omdat de ondernemer hoge administratieve lasten vreest.

Op 1 januari is de verpakkingenbelasting ingevoerd. Deze belasting is op veel weerstand in het bedrijfsleven gestuit, omdat de ondernemer hoge administratieve lasten vreest.

De verpakkingenbelasting wordt geheven als u een verpakt product voor het eerst in Nederland ter beschikking stelt, of als u importeur bent en producten in Nederland van verpakkingen ontdoet. Is er sprake van last minute verpakkingen, zoals het plastic bakje voor patat, dan wordt de belasting geheven bij degene die de verpakking fabriceert.
In principe kan elke ondernemer met de belasting te maken krijgen, zij het dat er een vrijstelling van 15.000 kilo verpakkingsmateriaal geldt. Men hoopt dat door deze vrijstelling het aantal bedrijven dat met de belasting te maken krijgt, beperkt blijft. Is het duidelijk dat u (ver) onder de 15.000 kilo blijft, dan hoeft u voor de verpakkingenbelasting niets extra’s te doen in uw administratie. U kunt met uw branchegegevens en gewone boekhouding aannemelijk maken dat u geen aangifte hoeft te doen.
Komt u in de buurt van de drempel van 15.000 kilo, dan moet u aannemelijk kunnen maken dat u onder de drempel blijft. Uw administratie mag wel minder gedetailleerd zijn dan de administratie van ondernemingen die boven de drempel komen. Onder de drempel is bijvoorbeeld alleen de totale hoeveelheid verpakkingen van belang. Komt u boven de drempel uit, dan wordt uw administratie de basis voor de aangifte verpakkingenbelasting. Uit de administratie moet daarom te herleiden zijn:
– hoeveel kilogram verpakkingsmateriaal gebruikt wordt,
– gespecificeerd naar soort materiaal, en
– gebruik.
De verpakkingenbelasting kent namelijk verschillende tarieven, afhankelijk van het type materiaal en wijze van gebruik. Men onderscheidt verkoop/primaire verpakkingen, verzamel of secundaire verpakking, en verzend of tertiaire verpakkingen. Verkoopverpakking is de eerste verpakking, die voor de eindgebruiker samen met het product een verkoopeenheid vormt (de pot om de pindakaas). Verzamelverpakking is dan de doos waarin zich twaalf potten pindakaas bevinden. De verzendverpakking tot slot is de pallet, waarmee men de potten pindakaas kan vervoeren.
De belastingdienst heeft een handreiking op haar website geplaatst die nader toelicht hoe u uw administratie kunt opzetten. Uitgangspunt is uw bestaande administratie. Ook wordt er een aantal bijzondere situaties beschreven zoals de situatie bij het gebruik van meermalige verpakkingen als pallets en kratten.
In de handreiking is tevens aangegeven dat u bij twijfel over de juistheid van uw gegevens en/of administratiewijze een steekproef mag nemen. Dan moet u wel (vooraf) contact opnemen met de Helpdesk verpakkingenbelasting, over hoe deze steekproef op te zetten.
De belastingdienst geeft op haar website aan dat uw administratie in 2008 nog niet in één keer perfect hoeft te zijn. U moet wel met de hoeveelheid verpakkingen die in uw administratie staan de hoeveelheden verpakkingen voor heel 2008 kunnen berekenen. De omzetcijfers zijn hiervoor een goede basis.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel