artikel

Interne criminaliteit: hoe te handelen

Dossiers

Interne criminaliteit: hoe te handelen

Stelen van de baas. Het gebeurt vaker dan je denkt. Ruim 40 procent van alle diefstallen in winkels wordt gedaan door eigen personeel. Maar wat kun je er tegen doen en hoe ga je met de situatie om? Evelien Stricker en Karel Klaasen zijn door schade en schande wijs geworden.

Stelen van de baas. Het gebeurt vaker dan je denkt. Ruim 40 procent van alle diefstallen in winkels wordt gedaan door eigen personeel. Maar wat kun je er tegen doen en hoe ga je met de situatie om? Evelien Stricker en Karel Klaasen zijn door schade en schande wijs geworden.

Tips samengevat
• Bel pas de politie als je de dader buiten de winkel met het geld betrapt.
• In iedereen schuilt een dief.
• Noteer voorschotten zorgvuldig en de handtekening van de werknemer.
• Stel duidelijke regels.
• Producten die over of kapot zijn weggooien.
• Medewerkers die producten kopen moeten de bon in de kassa leggen.
• Medewerkers mogen geen eigen producten afrekenen.
• Beschouw personeel niet als vrienden.
• Plaatsen van camera’s moet vooraf worden gemeld in verband met rechtsgeldigheid.
• Laat zien dat je als eigenaar aanwezig bent.
• Creëer het wijgevoel door openheid te geven.
• Bedrijfskleding zonder zakken.
• Trek referenties na bij het aannemen van personeel.
 

Dilemmaspel
Om het onderwerp bespreekbaar te maken heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) het dilemmaspel ontwikkeld. Het spel is per se niet bedoeld om potentiële fraudeurs binnen het bedrijf op te sporen: het gaat er om lastige situaties met elkaar te bespreken, duidelijke afspraken te maken en zo interne criminaliteit te voorkomen.
 

Feiten en cijfers
– Volgens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) wordt 40 procent van de winkeldiefstallen gepleegd door eigen medewerkers. Ongeveer een kwart van alle ondernemers in de detailhandel geeft aan al eens met een vorm van interne criminaliteit te maken te hebben gehad.
– Er zijn niet veel harde cijfers over interne criminaliteit bekend. Een van de oorzaken is dat niet altijd consequent aangifte wordt gedaan.
– Winkeliers investeren jaarlijks zo’n € 270 miljoen aan preventie van winkelcriminaliteit. (PlatformDetailhandel.nl)
– De jaarlijkse schade ten gevolge van winkelcriminaliteit bedraagt € 750 miljoen. (PlatformDetailhandel.nl)
– Diefstal door eigen medewerkers bedraagt per jaar € 200 miljoen. (PlatformDetailhandel.nl)
– Van alle ondernemers heeft 25 procent al eens met een vorm van interne criminaliteit te maken gehad. (Nipo Consult)

 

Reageer op dit artikel