artikel

Financiële situatie huishoudens

Dossiers

Financiële situatie huishoudens

Vorige week hebben we stil gestaan bij de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. We zagen toen dat het consumentenvertrouwen het afgelopen half jaar fors is gedaald, maar dat de koopbereidheid op peil is gebleven. De financiële situatie van de Nederlandse huishoudens is namelijk nog altijd goed.

Vorige week hebben we stil gestaan bij de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. We zagen toen dat het consumentenvertrouwen het afgelopen half jaar fors is gedaald, maar dat de koopbereidheid op peil is gebleven. De financiële situatie van de Nederlandse huishoudens is namelijk nog altijd goed.

De bakkerij heeft voorlopig niets te vrezen van bezuinigingen van klanten op de dagelijkse boodschappen. Zover er bezuinigd moet worden, gebeurd dit vooral op vakanties en luxe goederen, aldus het NBC.

In 2007 groeide het beschikbare inkomen van de Nederlandse huishoudens met bijna 4 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de hoogste groei sinds 2001. Deze positieve ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere lonen, een flinke banengroei en goed renderende zelfstandige ondernemers. Huishoudens gaven ongeveer evenveel uit als er binnenkwam.

Financieel toekomstbeeld
 Consumenten blijven over het algemeen positief gestemd over hun toekomstige financiële situatie. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat men voor de kredietcrisis in september 2007 iets gunstiger tegen de eigen financiële toekomst aankeek dan nu. Maar echte zorgen maakt men zich nog niet.

Bezuinigen
Op de vraag waarop een consument gaat bezuinigen als het inkomen daalt, antwoordt 18 procent dat men minder geld uit gaat geven aan vakanties en uitgaan. Nog eens 18 procent gaat besparen op de aankoop van duurzame artikelen. Circa 13 procent probeert de uitgaven aan de auto te verminderen. De uitgaven aan voeding, dranken en tabak wordt het minst vaak genoemd als bezuinigingspost: slechts 7 procent van de consumenten geeft aan deze uitgaven kritisch te bekijken en waar mogelijk omlaag te brengen. Er wordt in dat geval vooral bespaard op een hapje en drankje buiten de deur. Dit betekent dat de bakkerij relatief weinig nadelige gevolgen zal hebben van een dalende economie.

Dus:

  •           Het gemiddelde inkomen van de Nederlandse huishoudens is 4 procent gestegen
  •           Consumenten maken zich geen zorgen over hun toekomstige financiële situatie
  •           Als men moet bezuinigen doet men dit vooral op vakanties, de auto en duurzame artikelen. Voeding en dranken worden het minst vaak genoemd als bezuinigingspost 
Reageer op dit artikel