artikel

De visie van Jan van Rossum, directeur Beko Benelux

Dossiers

De visie van Jan van Rossum, directeur Beko Benelux

Na 33 jaar nam Jan van Rossum de functie van algemeen directeur over van Thom Schrijvers. Nieuwe leidsman betekent nieuwe inzichten. Wat betekent dat voor Beko Benelux, hoe ziet hij de branche en wat gaat de bakker merken van de komst van Van Rossum?

Na 33 jaar nam Jan van Rossum de functie van algemeen directeur over van Thom Schrijvers. Nieuwe leidsman betekent nieuwe inzichten. Wat betekent dat voor Beko Benelux, hoe ziet hij de branche en wat gaat de bakker merken van de komst van Van Rossum?  

Ruim een halfjaar bent u nu algemeen directeur. Wat is er sindsdien veranderd bij Beko Benelux?
Sinds ik directeur ben van Beko Benelux, zijn er twee dingen veranderd. Het eerste verschil is dat ik per 1 januari eindverantwoordelijke ben van Beko Benelux. Per dezelfde datum is Thom Schrijvers teruggetreden als directeur bij Beko Benelux, wel continueert hij zijn werkzaamheden als directeur van Beko Nederland.
Er lag bij mijn aantreden al een beleidsplan en het is aan mij dat uit te voeren. Natuurlijk worden daar aanpassingen in doorgevoerd als de marktomstandigheden dat vereisen.
Er is bewust gekozen voor een relatief lange inwerkperiode omdat ik nieuw was in de branche en ik iemand opvolgde die 33 jaar de functie heeft vervuld. Daarnaast wilde het bestuur van Beko Benelux een zorgvuldige overdracht. Die vier maanden heb ik ook hard nodig gehad om de interne organisatie van Beko te leren kennen zoals de centrale, de Beko Inkoopverenigingen en de Beko dochterbedrijven. Daarnaast heb ik bakkers en banketbakkers bezocht en leveranciers ontmoet. Kortom mijn gezicht laten zien in de branche.

Hoe ervaart u het om leidsman te zijn van een gerenommeerde coöperatie als Beko Benelux?
Voorheen heb ik onder meer in de wereld van bouwmaterialen gezeten, ook met een coöperatieve structuur en zelfstandige ondernemers waarbij inkoop en distributie gezamenlijk worden gedaan.
Ik ervaar de functie bij Beko Benelux als bijzonder leuk. Wat me vooral aantrekt is het feit dat ik met een team mensen aan iets kan werken. Samen het vastgestelde beleid uitvoeren en toegevoegde waarde bieden aan de Beko Inkoopverenigingen en hun leden. Daarnaast vind ik het prettig om nauw betrokken te zijn bij de Beko dochterbedrijven. Maar de kern is dat je op allerlei niveaus samenwerkt in het belang van zelfstandige ondernemers. Het trekt mij om met hen tot resultaat te komen.

U heeft nooit eerder een functie in de bakkerijsector bekleed. Is dat een voordeel meent u?
Dat ik geen ervaring heb in deze branche is deels een voordeel en deels niet. Het nadeel is dat je de branche niet kent en dus ook de gevoeligheden niet. Het voordeel is dat ik kennis meeneem uit andere branches. Bovendien heb ik ervaring met de coöperatieve werkwijze op het gebied van strategie, inkoop, private label en automatisering in andere branches. En ten aanzien daarvan zijn er nog vele verschillen te constateren. De ene branche is verder dan de andere.

Wat kan de bakkerijbranche leren van de doe-het-zelfbranche?
De bakker kan onder meer leren op het gebied van presentatie, winkelinrichting, reclame, verpakking en websites. De doe-het-zelfbranche huisvest een aantal sterke formules zoals Gamma en Praxis. Deze formules organiseren veel van dergelijke activiteiten vanuit de centrale organisatie en hebben behoorlijke budgetten ter beschikking. Dat is voor de bakkerij een ander verhaal, maar de bakker kan er wel van leren en er een aantal punten uitpakken. Ik kom nog wel eens bakkerswinkels tegen die aan de buitenkant niet representatief zijn (bijvoorbeeld slecht geschilderd). Daar word ik als consument niet vrolijk van. Natuurlijk zijn er ook veel bakkersbedrijven die het wel goed voor elkaar hebben. Vooral op marketinggebied kunnen we nog een slag maken in de bakkerijbranche. Hoe worden de producten gepresenteerd in de winkel?
Terugkomend op impulsaankopen: het meest verkochte impulsartikel in de doe-het-zelfzaken is Mars. Waarom? Omdat het bij de kassa ligt. Ook de bakkerijsector kan op die manier impulsartikelen presenteren waarvoor de consument gevoelig is, zoals zakjes krenten en noten of kaasstengels.

Een ander leerpunt?
In de bakkerij worden vooral nog de fax en telefoon gebruikt terwijl in de bouwmarkten internet en e-mail volledig zijn geïntegreerd. De technologie is wel voor handen, jonge ondernemers zie je het steeds meer gebruiken, maar het overgrote deel laat de mogelijkheden onbenut. En dat is jammer, want daarmee laten ze een kans tot efficiënter werken liggen. Ik vind ook dat iedere zelfrespecterende bakker een website moet hebben als communicatiemiddel. Die moet dan wel bijgehouden worden, anders jaag je de consument alsnog weg. Om de bakker hierbij te helpen komt Beko Advies binnenkort met een serviceabonnement voor websites. Daardoor heeft de ondernemer zelf geen werk meer aan het up-to-date houden van zijn website. Beko Advies kan op basis van kennis en ervaring de content voor de website aanleveren en voorzien van de eigen informatie van de betreffende bakkerij waaronder actieaanbiedingen en dergelijke.

Zijn er overeenkomsten tussen de doe-het-zelfbranche waar u lang in heeft gewerkt en de bakkerij?
In beide branches, zowel doe-het-zelfzaken als de bakkerij, is de beleidsvoering gericht op consumenten. In de doe-het-zelfbranche is al langere tijd sprake van zelfbedieningsconcepten en in de bakkerij zie ik ook steeds meer zelfbediening. Zelfbediening betekent een stimulans voor de impulsaankoop, want zien is kopen en dat gaat sneller en beter dan wanneer je de producten eerst moet aanwijzen.

Wat kan de bakker merken van de nieuwe algemeen directeur bij Beko Benelux?
Ik wil vooral, samen met de Beko inkoopverenigingen en de Beko dochterbedrijven, meer doen op het gebied van marketing. Ik wil de leden van de Beko inkoopverenigingen meer ondersteunen bij hun ondernemerschap. Beko heeft daarvoor de kennis en ervaring in huis in de breedste zin van het woord. Daarnaast zal meer aandacht besteed worden aan kwaliteit en smaak omdat dit meer aandacht verdient. Dat doen we dit jaar onder meer door het houden van themabijeenkomsten in het najaar. Bakkers kunnen tijdens deze bijeenkomsten producten meenemen en laten keuren door een vak- en consumentenjury. Smaak en kwaliteit van producten is dé manier voor de ambachtelijke bakker om het onderscheid met de retail nog beter aan te geven. Het is niet nieuw maar we gaan er intensiever aandacht aan schenken, er is ook duidelijk behoefte aan bij de leden.

De groei is uit de markt. Hoe gaat Beko Benelux met dat gegeven om?
Ik zie dat niet zo. Wij kijken niet naar geld, maar naar volume en dan zien we groei bij de Beko inkoopverenigingen en onze dochterondernemingen. Maar de vraag is hoe we meten of het goed of slecht gaat in de branche. Leveringen aan het derde kanaal bijvoorbeeld is groeiende en veel bakkers realiseren daar een deel van hun omzet. We moeten niet alleen kijken naar de omzet op winkelniveau maar ook de omzet derde kanaal meenemen in de beoordeling.

Ziet u nog wel groeikansen en zo ja waar?
Zoals ik al zei zie ik groei bij onze dochterondernemingen (Beko Bakkerij Techniek, Straatsma Verpakkingen, Stolp en Beko Advies red.). Daarnaast zien wij vooral groeimogelijkheden voor de Beko Inkoopverenigingen bij de middenbedrijven. Die zogenaamde middenbedrijven nemen verkooppunten over of openen nieuwe winkels en leveren aan derden.

Dochteronderneming Beko Advies predikt kleiner assortiment naar de bakker, maar als distributeur van grondstoffen is een groot assortiment relevant. Welke visie heeft Beko als groothandel hier over?
Dat is inderdaad een lastig punt. Wij willen als groothandel voldoen aan de behoefte van onze leden met als gevolg dat de inkoopverenigingen een breed en diep assortiment voeren. Wij proberen dit te beïnvloeden door private label en halffabricaten aan te bieden. Wij kijken constant naar het assortiment en als het nodig of mogelijk is worden producten gesaneerd. Bijvoorbeeld als de omloopsnelheid niet hoog genoeg is. Als we saneren, proberen we wel altijd de bakker een goed alternatief te bieden. 

Logistiek en distributie zijn andere knelpunten in verband met files en stijgende vervoerskosten?
Gelukkig hebben de inkoopverenigingen niet zoveel last van files, omdat we veelal voor de files uit rijden. Maar met het probleem van stijgende transportkosten worden wij natuurlijk wel geconfronteerd. We moeten dus nog slimmer omgaan met de planning van de ritten, hoewel ik denk dat de inkoopverenigingen het niet veel beter kunnen doen. Zij kunnen het aantal leveringen aan de leden terugbrengen, maar bewijzen ze de bakker daarmee een dienst? Er wordt constant een afweging gemaakt tussen service en kosten. De Beko Inkoopverenigingen zijn het magazijn voor de leden.

Kunt u aangeven wat een rit kost plus een stop. Bijvoorbeeld van Utrecht naar Doetinchem?
Zo werkt dat niet bij Beko. Elke Beko inkoopvereniging heeft zijn eigen magazijn van waaruit een bepaalde regio wordt bediend. Het gaat vooral om het aantal stops en hoeveel je per keer kunt lossen. En, zoals gezegd wij praten niet alleen over kosten, maar vooral ook over service. Er zijn vaste afspraken met leden over leverfrequentie en extra leveringen.

Hoe ziet u de toekomst van het ambacht?
Als ik kijk naar de huidige en toekomstige markt, houden we er rekening mee dat we minder leden zullen krijgen. Daarmee refereer ik aan het recente onderzoek van het Productschap Akkerbouw waaruit blijkt dat de komende vijf jaar zeshonderd bakkers zullen stoppen. Wat ik niet verwacht, is dat het aantal verkooppunten zal dalen. De winkels van bakkers die stoppen zullen worden overgenomen door anderen waardoor het volume gelijk zal blijven. Verder voorzie ik een sterkere profilering van het middenbedrijf en een verdere concentratie van leveranciers door overnames en verkoop van familiebedrijven.

 

Reageer op dit artikel