artikel

Bedrijfsmiddelen

Dossiers

Bedrijfsmiddelen

Ondernemers die een bedrijfsmiddel aanschaffen waarvan ze meerdere jaren gebruik willen gaan maken, zullen dit bedrijfsmiddel doorgaans op hun balans moeten activeren. Dat wil zeggen dat de kosten niet direct ten laste van de winst komen, maar (via afschrijving op het bedrijfsmiddel) worden gespreid over meerdere jaren.

Ondernemers die een bedrijfsmiddel aanschaffen waarvan ze meerdere jaren gebruik willen gaan maken, zullen dit bedrijfsmiddel doorgaans op hun balans moeten activeren. Dat wil zeggen dat de kosten niet direct ten laste van de winst komen, maar (via afschrijving op het bedrijfsmiddel) worden gespreid over meerdere jaren.

Met ingang van 2007 is de mogelijkheid om af te kunnen schrijven op een bedrijfsmiddel echter beperkt. Daarbij hebben de nieuwe regels voor afschrijven op gebouwen veel aandacht gekregen, maar minder bekend is dat ook de regels voor alle andere bedrijfsmiddelen zijn aangepast.
Voor goodwill geldt nu dat u per jaar ten hoogste 10% van de aanschaffingskosten mag afschrijven. Voor alle andere bedrijfsmiddelen (machines, computers, auto’s, inventaris, etc.) geldt dat u per jaar ten hoogste 20% mag afschrijven.
Deze bedragen zijn alleen als ondergrens bedoeld. In beginsel moet de maximale afschrijving die u mag toepassen, nog steeds op basis van ‘goed koopmansgebruik’ worden bepaald. Enkele voorbeelden ter illustratie.
Bedrijfsmiddel 1: een machine waar u naar verwachting zeven jaar van gebruik zult maken, met een restwaarde van 10%. Volgens goed koopmansgebruik mag u dan 90% gedeeld door zeven jaar is 12,86% per jaar afschrijven. Dit wijzigt niet met ingang van 2007.
Bedrijfsmiddel 2: een machine, waarop u in vier jaar wilt afschrijven, met een restwaarde van 15%. U zou dan uitkomen op een afschrijving van 21,25%. Nu wordt uw fiscale afschrijving echter beperkt tot 20% per jaar.
Alleen als de bedrijfswaarde van uw bedrijfsmiddel echt lager is dan waarvoor het in de boeken staat, mag u het bedrijfsmiddel verder afwaarderen, naar deze lagere bedrijfswaarde. De bewijslast hiervoor is echter streng, en bovendien mag de lagere waarde niet voortvloeien uit omstandigheden die u al kende toen u in het bedrijfsmiddel investeerde.
De nieuwe regels gelden ook voor bedrijfsmiddelen waarin u al voor 2007 heeft geïnvesteerd. Daarbij geldt overigens wel een bijzondere overgangsregeling. In de praktijk komt deze overgangsregeling erop neer dat de boekwaarde die een bedrijfsmiddel op 31 december 2006 heeft, wordt verdeeld over minimaal zestig maanden (minimaal 120 bij goodwill), min het aantal maanden waarover al is afgeschreven.
Stel u heeft een bedrijfsmiddel op 1 januari 2006 aangeschaft voor € 40.000, met een restwaarde van € 13.000. U schrijft in drie jaar af. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel op 31 december 2006 was dan € 31.000. Uw maximale afschrijving is dan twaalf (maanden al afgeschreven)/(60-12) * 31.000, is € 7750. Had u ditzelfde bedrijfsmiddel pas op 1 januari 2007 aangeschaft, dan is de maximale afschrijving € 8000.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel