artikel

Aftrek ziektekosten ingeperkt

Dossiers

Aftrek ziektekosten ingeperkt

Ziektekosten zijn, als u boven een bepaalde drempel komt, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt dat men een extra aftrek krijgt, als er sprake is van ‘uitgaven wegens chronische ziekte’. Die aftrek blijkt veel vaker van toepassing te zijn dan in eerste instantie gedacht zou worden, omdat ook uitgaven voor een bril en dergelijke als een uitgave voor chronische ziekte wordt gezien.

Ziektekosten zijn, als u boven een bepaalde drempel komt, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt dat men een extra aftrek krijgt, als er sprake is van ‘uitgaven wegens chronische ziekte’. Die aftrek blijkt veel vaker van toepassing te zijn dan in eerste instantie gedacht zou worden, omdat ook uitgaven voor een bril en dergelijke als een uitgave voor chronische ziekte wordt gezien.

Daar stond tegenover dat van de doelgroep voor deze extra aftrek (chronisch zieken en gehandicapten) maar de helft gebruikmaakte van de aftrek. De overheid is van mening dat deze regeling niet optimaal was en er onvoldoende maatwerk kon worden geleverd. Daarom is besloten de aftrek van ziektekosten danig in te perken.

2008
Volgend jaar bij het invullen van de aangifte over 2008 bestaat de buitengewone aftrek ziektekosten nog wel, maar mag u niet meer de standaardpremie van € 1015 aftrekken, of de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (bij werknemers ingehouden op hun salaris). De aanvullende ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld voor tandartskosten, is nog wel aftrekbaar.
Door invoering van bovenstaande maatregelen zou bijna niemand meer ziektekosten kunnen aftrekken. Om toch nog een beperkt aantal mensen recht te geven op aftrek, heeft men de drempel waarboven de kosten moeten komen fors verlaagd. De drempel was 11,5 procent van het verzamelinkomen, maar wordt 1,65 procent. Omdat de aftrekpost ziektekosten in 2008 niet verdwijnt, blijft ook de regeling in stand die mensen compenseert wanneer ze te weinig belasting betalen om iets aan de aftrekpost te hebben, de zogenaamde Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven (TBU-regeling). Als u aangifte inkomstenbelasting doet, zal de belastingdienst automatisch controleren of u hiervoor in aanmerking komt (al kan dat geruime tijd duren).

2009
Vanaf 2009 wordt de gehele buitengewone aftrekpost ziektekosten afgeschaft. Ter compensatie kunnen mensen met een laag inkomen een beroep doen op de Zorgtoeslag. Voor ‘echt’ chronisch zieken, die vaak levenslang voor grote uitgaven staan in verband met hun ziekte of handicap, overweegt men om een subsidieregeling in te voeren.

Advies
Vanwege het verdwijnen van de mogelijkheid om ziektekosten af te trekken, is het raadzaam om na te gaan of bepaalde uitgaven op het gebied van gezondheid naar voren kunnen worden gehaald. Zijn er plannen voor het renoveren van het gebit of de aanschaf van een andere bril? Zorg er dan voor dat deze plannen voor 2009 worden gerealiseerd.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel