artikel

Hoe inspelen op multiculturalisering?

Dossiers

Hoe inspelen op multiculturalisering?

Nederland wordt steeds kleurrijker. In 2007 bedroeg het aantal allochtonen bijna 3,2 miljoen, ruim 19 procent van de Nederlandse bevolking. De komende jaren blijft deze groep in omvang toenemen. Met name het aantal niet-westerse allochtonen, waaronder Turken, Marokkanen en Surinamers groeit sterk. Hoe speelt u daarop in?

Nederland wordt steeds kleurrijker. In 2007 bedroeg het aantal allochtonen bijna 3,2 miljoen, ruim 19 procent van de Nederlandse bevolking. De komende jaren blijft deze groep in omvang toenemen. Met name het aantal niet-westerse allochtonen, waaronder Turken, Marokkanen en Surinamers groeit sterk. Hoe speelt u daarop in?

De leeftijdsopbouw van de allochtone Nederlanders wijkt sterk af van de totale Nederlandse bevolking. Allochtonen van 65 jaar of ouder zijn er nauwelijks, terwijl de leeftijdsgroep van 20-39 jaar relatief sterk is oververtegenwoordigd. In de totale Nederlandse bevolking is circa 26 procent tussen de 20-39 jaar; onder allochtonen ligt dit aandeel op bijna 48 procent.

Versmelting

Geleidelijk aan vindt er een versmelting van culturen plaats. Allochtonen komen in aanraking met de Nederlandse cultuur en andersom. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op smaakontwikkeling en eetgewoontes van consumenten; deze krijgen een multicultureler karakter. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het feit dat steeds meer mensen tijdens verre reizen met andere (eet)culturen in aanraking komen en daar thuis mee willen experimenteren. De supermarkten spelen hierop in met een groeiend productaanbod van buitenlandse gerechten, ingrediënten en kruiden.

Variatie in brood

Ook op broodgebied doen nieuwe ‘exotische’ varianten hun intrede. Naast het traditionele stokbrood en de ciabatta, worden Turkse broden, naanbroden en focaccia’s door steeds meer consumenten ‘ontdekt’. Dit segment is nu nog klein binnen de totale broodbestedingen, maar de verwachting is dat de groei zich verder doorzet. Nieuwe varianten kunnen hieraan een extra impuls geven: een mooie uitdaging voor u.

Dus:

Aantal allochtonen stijgt

 Door versmelting van culturen verandert eetcultuur;

Reageer op dit artikel