artikel

Welke naam moet een bakkerijproduct krijgen?

Dossiers

Welke naam moet een bakkerijproduct krijgen?

Een productnaam is niet zomaar een commerciële aanprijzing van het product er zitten ook wettelijke regels aan verbonden.

Een productnaam is niet zomaar een commerciële aanprijzing van het product er zitten ook wettelijke regels aan verbonden.

Alle voorverpakte bakkerijproducten die op de markt worden gebracht moet worden voorzien van een aanduiding.
Deze aanduiding is de naam van het product en geeft dus aan wat voor product het is. Consumenten moeten op grond van de aanduiding weten om wat voor product het gaat.
Het is daarom van groot belang dat een producent goed nadenkt over het kiezen van de juiste benaming. Bij het kiezen van de juiste benaming moet ook worden gekeken naar de etiketteringwetgeving.

Wettelijke naam?
Allereerst moet worden nagegaan of er voor het product een wettelijk voorgeschreven aanduiding bestaat. Zo’n wettelijk voorgeschreven aanduiding kan zijn voorgeschreven in bijvoorbeeld de specifieke wetgeving “warenwetbesluit meel en brood”. In dit warenwetbesluit staat voorgeschreven wanneer een product brood, witbrood, bruinbrood, tarwebrood, melkbrood of krentenbrood etc. genoemd mag worden.

Gebruikelijke naam?
Is voor een product geen wettelijk voorgeschreven aanduiding maar wel een algemeen gebruikelijk aanduiding, dan mag die aanduiding worden gebruikt. In de praktijk komen algemeen gebruikelijk aanduidingen meer voor dan wettelijk voorgeschreven aanduidingen. Een aantal voorbeelden van algemeen gebruikelijk aanduidingen zijn: “tompouce”, “koekjes”, “cake”, “biscuits”, “wafels”, “bakmixen”. Het is vaak wel nodig om hierop aanvullende informatie te geven omtrent de aard van het product.

Zelf bedenken
Bestaat voor een product geen wettelijk voorgeschreven en geen algemeen gebruikelijke aanduiding dan moet een zodanige aanduiding op het product komen, dat de consument hieruit kan opmaken om wat voor product het gaat en het product kan onderscheiden van soortgelijke producten, waarmee verwarring zou kunnen ontstaan.

Bron: www.ktba.nl

 

Reageer op dit artikel