artikel

Meewerkende kinderen

Dossiers

Meewerkende kinderen

Het komt regelmatig voor dat kinderen meewerken in de onderneming van hun ouder(s). Als de kinderen hiervoor een vergoeding krijgen is het fiscaal veelal aan te bevelen dit niet als zakgeld te verwerken, maar als salaris.

Het komt regelmatig voor dat kinderen meewerken in de onderneming van hun ouder(s). Als de kinderen hiervoor een vergoeding krijgen is het fiscaal veelal aan te bevelen dit niet als zakgeld te verwerken, maar als salaris.

Dit salaris vormt voor het bedrijf immers een aftrekpost, terwijl het salaris meestal onbelast is bij de kinderen, door toepassing van heffingskortingen. Ook kunnen kinderen dan in aanmerking komen voor bijzondere werknemersfaciliteiten, zoals (met name) de spaarloonregeling. Wel moet er in beginsel loonbelasting worden ingehouden en afgedragen voor de kinderen. Voor deze afdracht is een bijzondere regeling van toepassing, op grond waarvan er maar één keer per jaar aangifte hoeft te worden gedaan. Bovendien zijn de overige administratieve voorwaarden omtrent de salarisadministratie ook eenvoudiger (u hoeft bijvoorbeeld geen eerstedagsmelding te doen, of loonstaten in te vullen).
De voorwaarden voor deze regeling zijn:
– uw kind moet vijftien jaar of ouder zijn;
– uw kind is niet voor zijn/haar werkzaamheden verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
– uw kind moet nog bij u thuis wonen;
– u oefent uw bedrijf in privé uit (d.w.z. via eenmanszaak, VOF o.i.d., maar niet via een BV);
– u neemt het kind wel op in uw personeelsadministratie.
De regeling vindt alleen op verzoek plaats. De belastingdienst heeft hiervoor op haar website een speciaal formulier beschikbaar. Omdat de regeling op verzoek plaatsvindt, kunt u er ook voor kiezen uw kind onder de ‘normale’ salarisadministratie te laten vallen.
U moet voor 1 maart van het volgende kalenderjaar aangifte loonheffingen doen. In de aangifte vermeldt u de gegevens van de kinderen. Overigens zal het vanaf belastingjaar 2009 zo zijn dat u aangifte moet doen vóór 1 februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het loon is verstrekt.

TJ biljet
Als uw kind een bijbaantje heeft en er is loonbelasting ingehouden, dan is de kans groot dat hij/zij recht heeft op een teruggaaf. Dit komt omdat uw kind voor zijn/haar salaris recht heeft op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Vooral als uw kind slechts een deel van het jaar heeft gewerkt, kan het zijn dat de werkgever bij de inhouding niet volledig rekening heeft gehouden met deze heffingskortingen. Heeft de werkgever daarentegen gebruikgemaakt van de ‘studenten- en scholierenregeling’, dan zal er minder loonbelasting ingehouden zijn en is de kans dat uw kind voor teruggaaf in aanmerking komt, veel kleiner.
Uw kind kan de teveel ingehouden belasting terugvragen via een TJ-biljet, of via het normale aangifteprogramma van de belastingdienst.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel