artikel

Directeur en de tbs-regeling

Dossiers

Directeur en de tbs-regeling

Als u als directeur grootaandeelhouder een vermogensbestanddeel ‘ter beschikking stelt’ aan uw BV, dan valt dit vermogensbestanddeel voor de inkomstenbelasting in box 1. Daarbij kunt u denken aan een pand dat u verhuurt aan uw BV, maar ook aan vorderingen op uw BV.

Als u als directeur grootaandeelhouder een vermogensbestanddeel ‘ter beschikking stelt’ aan uw BV, dan valt dit vermogensbestanddeel voor de inkomstenbelasting in box 1. Daarbij kunt u denken aan een pand dat u verhuurt aan uw BV, maar ook aan vorderingen op uw BV.

Dat het vermogensbestanddeel in box 1 valt houdt in dat de huur, rente en boekwinsten belast worden tegen het progressieve tarief van maximaal 52 procent.
Als u gehuwd bent, rijst de vraag of u de opbrengsten geheel moet aangeven, of dat de helft bij uw partner moet worden opgenomen. Tot op heden is het standpunt van de staatssecretaris dat dit afhankelijk is van uw huwelijkse voorwaarden. Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan geeft de echtgenoot die het vermogensbestanddeel heeft, de opbrengsten aan. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan geeft u elk de helft aan.
Het is echter de vraag of dit laatste wel juist is. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat de Hoge Raad ook van belang acht wie ‘het bestuur’ over het vermogen heeft (degene van wiens zijde het goed in de gemeenschap is gekomen). Dit zou er op neerkomen dat ook als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, de belastingheffing volledig bij de echtgenoot plaatsvindt die het goed heeft aangebracht.
Voor de praktijk heeft deze nieuwe visie zowel voordelen als nadelen. Een voordeel doet zich voor als u gaat trouwen in gemeenschap van goederen en u heeft bijvoorbeeld al een pand aan uw BV ter beschikking gesteld. Het huidige standpunt van de staatssecretaris zou inhouden dat u dan de helft van het pand in box 1 overdraagt aan uw aanstaande echtgenote. U moet dan belasting betalen over de (fictieve) boekwinst die u op dat moment behaalt.
Het nadeel van de nieuwe visie is dat er dan niet optimaal gebruik wordt gemaakt van tariefsprogressie. Meestal heeft de partner van de directeur een lager inkomen, dat nog niet in de hoogste tariefschijf van 52 procent valt. Door de helft van het tbs-resultaat aan de partner toe te rekenen, wordt dit inkomen dan tegen de lagere tarieven belast.
Of de nieuwe visie standhoudt is helaas nog niet zeker. Ook kan het zijn dat de staatssecretaris, mocht hij ongelijk krijgen, zal goedkeuren dat u toch van de 50-50 verdeling uit mag blijven gaan. In de tussentijd kan het verstandig zijn om alvast op een wijziging te anticiperen. Bijvoorbeeld door, als u geld aan uw BV uitleent, gezamenlijk als schuldeiser op te treden.
Als u een nieuw bedrijfspand koopt is het overigens niet zozeer de vraag of u die samen met uw partner moet kopen, maar of u dit pand niet beter door de BV zelf kunt laten kopen. Het is tegenwoordig al snel voordeliger om een bedrijfspand in de BV te kopen. Veel daarbij is afhankelijk van wat u in de toekomst met het pand van plan bent. Het is dan ook verstandig om vooraf enkele scenario’s met uw adviseur door te rekenen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel