artikel

Zeshonderd ambachtelijke bakkers stoppen binnen vijf jaar

Dossiers

Zeshonderd ambachtelijke bakkers stoppen binnen vijf jaar

Van de zeshonderd ambachtelijke bakkers die binnen vijf jaar met hun bedrijf willen stoppen weten de meesten niet aan wie ze hun bedrijf moeten verkopen. Dit is de belangrijkste conclusie uit een marktonderzoek onder 954 bakkers. Er wordt daarom sterk getwijfeld aan de haalbaarheid om binnen vijf jaar te kunnen stoppen. Er zijn té weinig starters.

Van de zeshonderd ambachtelijke bakkers die binnen vijf jaar met hun bedrijf willen stoppen weten de meesten niet aan wie ze hun bedrijf moeten verkopen. Dit is de belangrijkste conclusie uit een marktonderzoek onder 954 bakkers. Er wordt daarom sterk getwijfeld aan de haalbaarheid om binnen vijf jaar te kunnen stoppen. Er zijn té weinig starters.

Oorzaken terugloop

Het aantal bedrijven loopt nog steeds terug. Naar schatting zijn er nu nog 2200 ambachtelijke bakkersbedrijven. Onderstaand de ontwikkeling van het aantal ambachtelijke brood- én banketbakkerijen, zoals het toenmalige NBC-structuurrapport van de bakkerij aangaf.
1968     7653
1978     5297
1988     4758
1998     3326
2008     2200
De huidige terugloop van het aantal bakkersbedrijven komt door:
1. opvolgingsproblematiek
2. hoge investeringsdrempels voor startende ondernemers
3. concurrentie van supermarkten
4. verdergaande concentraties van productielocaties
5. toenemende vergrijzinggolf onder ondernemers

Waarom willen bakkers stoppen
• 44,6 procent wil met pensioen
• bij 20 procent wil de partner of mede-eigenaar er mee stoppen
• 19,6 procent geeft gezondheidsredenen aan
• 8,8 procent geeft familie- of persoonlijke omstandigheden aan. Deze reden wordt vaker genoemd door bakkers met een leeftijd tussen de 31 en vijftig jaar. Zij willen ‘iets anders’ beginnen, omdat men hinder ondervindt van wet- en regelgeving, of dat ze de omzet zien dalen.

Staat van verkoopbaarheid
Verkoopklaar    75,3%
Kleine investeringsaanpassing    17%
Niet verkoopklaar    2,6%
Weet niet    5,2%

Toelichting: Bij de meeste niet verkoopklare bakkerijen speelt de locatie een belangrijke rol. Deze ondernemers zijn vooral bezig hun eigen toekomstig inkomen veilig te stellen. Zij hebben weinig vertrouwen meer in de toekomst van hun bedrijf op de huidige vestigingsplek en daardoor blijven investeringen ook achterwege.

 

 

Reageer op dit artikel