artikel

Wie controleert uw kwaliteitssyteem?

Dossiers

Wie controleert uw kwaliteitssyteem?

Het is soms verwarrend al die instanties die zich bezighouden met de controle op kwaliteitszorg. Wie doet nu eigenlijk wat?

 

Het is soms verwarrend al die instanties die zich bezighouden met de controle op kwaliteitszorg. Wie doet nu eigenlijk wat?

 

In eerste instantie bent u als bakker natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de producten die u voortbrengt. Om de veiligheid en de kwaliteit van de geproduceerde bakkerijproducten te garanderen past u een kwaliteitssysteem toe, bijvoorbeeld Hygiënecode, HACCP, BRC of IFS.
De Europese overheid heeft in de Europese Warenwet besloten dat elk land een instantie moet aanwijzen die controleert of alle schakels van de voedselproductieketen worden beheerst op het gebied van voedselveiligheid. In Nederland is de VWA (Voeding en Warenautoriteit) als instantie hiermee belast. De VWA controleert van rechtswege bedrijven die ‘iets’ met voeding doen en is gerechtigd om bedrijven die zich niet aan de regels houden te waarschuwen of zelfs te beboeten.  ‘Europa’ heeft in 2002 tevens de EFSA opgericht, een organisatie die wetenschappelijk advies en technische ondersteuning geeft in alle aangelegenheden op het gebied van de voedsel- en voederveiligheid.  
Kwaliteitssystemen zouden niets voorstellen wanneer zij niet controleerbaar zouden zijn. Bij een kwaliteitssysteem dat gecertificeerd is of moet worden, beoordeelt een certificeerder de opzet en uitwerking van het kwaliteitssysteem en kan deze het keurmerk wat bij dat kwaliteitssysteem hoort, toekennen. De certificaten worden afgegeven door instanties, zogenaamde certificerende instellingen, die een accreditatie (toelating) hiervoor hebben gekregen van de Raad voor Accreditatie.
De bedrijfsinspectie wordt uitgevoerd door het VWA en bestaat meestal uit twee delen: een initiële inspectie en een herinspectie.  De inspecties bestaan uit een bedrijfsinspectie en een beoordeling. Indien er tijdens deze inspecties afwijkingen worden geconstateerd, worden deze door de inspecteur in verschillende niveau´s met elk hun eigen consequenties ingedeeld.
 
Voor meer informatie:

Reageer op dit artikel