artikel

Werkplekorganisatie en ‘standaardisatie Deel 4 ‘Afspraken maken

Dossiers

Werkplekorganisatie en ‘standaardisatie Deel 4 ‘Afspraken maken

Hoe organiseer je een goede werkplek? Een werkplek in de bakkerij ligt vaak vol met werklijsten, gereedschap et cetera  waardoor het moeilijk wordt om te bepalen waar en waarmee gestart moet worden. Zoeken, wachten, bedrijfsongevallen en een lange inwerktijd van nieuwe medewerkers zijn de gevolgen van een rommelige werkomgeving.

 

Hoe organiseer je een goede werkplek? Een werkplek in de bakkerij ligt vaak vol met werklijsten, gereedschap et cetera  waardoor het moeilijk wordt om te bepalen waar en waarmee gestart moet worden. Zoeken, wachten, bedrijfsongevallen en een lange inwerktijd van nieuwe medewerkers zijn de gevolgen van een rommelige werkomgeving.
 

 

Dit wordt veroorzaakt door onder andere de aanwezigheid van overbodige materialen, spullen zonder vaste plaats en het ontbreken van een standaard werkwijze. Afwijkingen in het proces zijn niet of te laat zichtbaar. Dit leidt tot een verminderde productiviteit, kwaliteit en motivatie.
 
Het KTBA principe heeft 5 stappen:
Kwijt,
Troep opruimen,
Boenen,
Afspraken maken en de discipline die daarbij nodig is.
Deze vijf stappen zijn nodig om blijvende verbeteringen in de bakkerij door te voeren.  In dit artikel wordt de vierde stap besproken: Afspraken maken.
 
In de bakkerij hangen of liggen de materialen op een vaste plaats, zijn de overbodige materialen en machines verwijdert en er is schoongemaakt. De bakkerij heeft al een hele metamorfose ondergaan met het doorlopen van de drie voorgaande stappen. Nu is het tijd om afspraken te maken met elkaar, want anders sluipt de ‘oude’ werkwijze er snel weer in.
Afspraken maken of organiseren heeft betrekking op het opstellen van richtlijnen om de werkplaats ordelijk en proper te organiseren en op het visualiseren en duidelijk maken van de standaarden.
 
Tijdens een vergadering, training of werkoverleg worden de afspraken samen met de bakkers gemaakt. De afspraken dienen worden vastgelegd in bijvoorbeeld procedures, werkinstructie of controleformulieren van het kwaliteitsysteem.
 
Enkele formulieren dienen door de bakkers te worden ingevuld, zoals schoonmaaklijsten, ingangscontrole, temperatuurscontrole e.d. De werkinstructies hangen op de juiste plaatsen in de bakkerij en het systeem is begrijpelijk opgesteld en wordt in "Jip en Janneke" taal geschreven.
Het implementeren van de diverse onderdelen van het kwaliteitssysteem loopt synchroon met het opzetten van het systeem. De uitgeschreven procedures worden besproken en in daarna meteen in werking gezet.
De bakkers krijgen vanaf het begin van het opzetten van het systeem te maken met de implementatie ervan. Hierdoor kan de informatie gedoseerd, in behapbare stukken, worden aangereikt.
 
U ziet uw systeem meteen tijdens het implementeren in praktijk gebracht worden en dat het systeem begint te werken!
 
Voor meer informatie:
 

Reageer op dit artikel