artikel

Werkplekorganisatie en ‘standaardisatie Deel 3 ‘Boenen

Dossiers

Werkplekorganisatie en ‘standaardisatie Deel 3 ‘Boenen

Hoe organiseer je een goede werkplek? Een werkplek in de bakkerij ligt vaak vol met werklijsten, gereedschap et cetera  waardoor het moeilijk wordt om te bepalen waar en waarmee gestart moet worden. Zoeken, wachten, bedrijfsongevallen en een lange inwerktijd van nieuwe medewerkers zijn de gevolgen van een rommelige werkomgeving.

 

Hoe organiseer je een goede werkplek? Een werkplek in de bakkerij ligt vaak vol met werklijsten, gereedschap et cetera  waardoor het moeilijk wordt om te bepalen waar en waarmee gestart moet worden. Zoeken, wachten, bedrijfsongevallen en een lange inwerktijd van nieuwe medewerkers zijn de gevolgen van een rommelige werkomgeving.

 

 
Dit wordt veroorzaakt door onder andere de aanwezigheid van overbodige materialen, spullen zonder vaste plaats en het ontbreken van een standaard werkwijze. Afwijkingen in het proces zijn niet of te laat zichtbaar. Dit leidt tot een verminderde productiviteit, kwaliteit en motivatie.
 
Het KTBA principe heeft 5 stappen:
Kwijt,
Troep opruimen,
Boenen,
Afspraken maken en de discipline die daarbij nodig is
Deze vijf stappen zijn nodig om blijvende verbeteringen in de bakkerij door te voeren.
In dit artikel wordt de derde stap besproken: Boenen.
Boenen of reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuil, zoals productresten (met name eiwit en vet) en stof. Hiervoor wordt water, waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, gebruikt. Voor een goede reiniging is het belangrijk dat de aangegeven dosering op het etiket wordt aangehouden en dat alleen de toegestane reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Reinigen bestaat uit een aantal stappen:
– Verwijderen van het losse vuil met een borstel of veger
– Bevochtigen van het ingedroogde vervuilde oppervlakte met warm/heet water
– Oplossen en losweken van het ingedroogde vuil
– Verwijderen van het reinigingsmiddel en het losgeweekte vuil met schoon water
 
Vaak wordt er bij het bevochtigen gebruik gemaakt van een hogedrukspuit. Een voordeel is dat men de vervuiling hiermee makkelijk kan los spuiten. Let er wel op dat het vuil door de hoge druk kan worden weggespoten naar plaatsen die moeilijker te bereiken zijn.
 
Micro-organismen bevinden zich voor een groot deel in het vuil, omdat hierin voedingsstoffen zitten. Door het vuil te verwijderen, worden dus ook een groot aantal micro-organismen weggespoeld. De micro-organismen die het schoonmaken hebben overleefd, kunnen door desinfectie worden gedood of in aantal worden teruggebracht, zodat ze uiteindelijk geen gevaar meer opleveren. Desinfectie is alleen effectief indien er eerst op de juiste werkwijze wordt gereinigd. Belangrijk is dat alleen de toegestane desinfectiemiddelen worden gebruikt.
Desinfecteer uitsluitend met lauw of koud water en laat het desinfectiemiddel minimaal 10 minuten inwerken. Spoel na desinfecteren voldoende na met schoon water, zodat er geen desinfectiemiddel achterblijft dat later in het product terecht kan komen.
 
Let bij het reinigen en desinfecteren ook op de volgende punten:
– Schoonmaakmiddelen altijd na gebruik afsluiten
– Niet opslaan waar producten kunnen verontreinigen (zoals op machines, werkbakken, voorraadbakken enz.)
– Uitsluitend schoonmaken met schone hulpmaterialen (eventueel vooraf schoonmaken). Na gebruik de hulpmiddelen schoon weg hangen op de bestemde plaats.
 
Voor meer informatie:

Reageer op dit artikel