artikel

Vernieuwde HACCP norm voor bakkerijen die aan supers leveren

Dossiers

Vernieuwde HACCP norm voor bakkerijen die aan supers leveren

Er is een vernieuwde HACCP norm voor bakkerijen die aan supermarkten leveren. Maar moet u nu iets veranderen? Lees er hier alles over.

 

Er is een vernieuwde HACCP norm voor bakkerijen die aan supermarkten leveren. Maar moet u nu iets veranderen? Lees er hier alles over.

 

HACCP gecertificeerde bakkerijen hebben aangetoond een goede beheersing te hebben van het voedselveiligheidsmanagement. Zowel de eigen organisatie, belanghebbenden en niet in de laatste plaats de klanten hebben hier voordeel aan. Veel klanten stellen een vorm van voedselveiligheidscertificatie dan ook als eis. Een belangrijke groep van deze klanten bevindt zich onder de supermarkten. Via hun wereldwijde samenwerkingsverband, het Global Food Safety Initiative (GFSI), stellen de supermarkten eisen aan gecertificeerde voedselveiligheidssystemen, waaronder HACCP.
Een aanpassing van deze eisen heeft geleid tot het verschijnen van de nieuwe HACCP-norm, ‘Eisen voor een op HACCP-gebaseerd voedselveiligheidssysteem’, versie 4, opgesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP.
Met de versie 4 worden twee varianten van de HACCP-norm geïntroduceerd, variant A en variant B.
Variant A is identiek aan versie 3 en vraagt geen nieuwe verandering.
Variant B vraagt de certificatie-instellingen uitgebreider te rapporteren op het onderwerp ‘Basisvoorwaardenprogramma’ hetgeen in de nieuwe norm ‘Technische Specificatie wordt genoemd’.
Beide varianten vragen geen aanpassing van de huidige systematiek en tijdens het eerstvolgende controle- of hercertificatiebezoek kan de organisatie gewoon overgaan op één van de twee varianten.
Variant B is de enige variant die door het GFSI wordt geaccepteerd, zoals ook BRC, IFS en SQF. Als een organisatie (direct) aan de supermarkten levert of als leverantievoorwaarde een GFSI geaccepteerd voedselveiligheidssysteem kent, is het zeer raadzaam met de overgang van versie 3 naar 4 voor Variant B te kiezen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan men gewoon voor variant A kiezen.
Voor 1 juli 2008 dient er bij een reeds gecertificeerde organisatie ten minste 1 audit tegen de nieuwe variant te hebben plaatsgevonden . Het is belangrijk om te vermelden dat het huidige certificaat (mits geldig) tot 1 juli 2008 door GFSI wordt geaccepteerd.
 
Voor meer informatie:

Reageer op dit artikel