artikel

Van der Grijn over bedrijfsovername

Dossiers

Van der Grijn over bedrijfsovername

Je hebt jaren hard gewerkt en je denkt aan stoppen. Je moet dus op zoek naar een geschikte bedrijfsopvolger. Maar hoe pak je dit aan, wat komt er bij deze beslissing kijken. Arto van der Grijn nam in 2005 samen met zijn broer Michel officieel de zaak over van zijn ouders. Samen met bakkerswereld blikt hij terug op de overgang en kijkt vooruit.

Je hebt jaren hard gewerkt en je denkt aan stoppen. Je moet dus op zoek naar een geschikte bedrijfsopvolger. Maar hoe pak je dit aan, wat komt er bij deze beslissing kijken. Arto van der Grijn nam in 2005 samen met zijn broer Michel officieel de zaak over van zijn ouders. Samen met bakkerswereld blikt hij terug op de overgang en kijkt vooruit.

Bedrijfsopvolging is geen gebeurtenis, maar een gepland proces. Onderschatting van het onderwerp kan tot problemen leiden. Om goed voorbereid te zijn op de situatie is het verstandig om twee tot drie jaar uit te trekken voor het hele proces, zo luidt het advies van de deskundigen. Voor enkele bakkers is dit misschien nieuw, niet voor Speciaalbakkerij van der Grijn in Groot-Ammers. De voormalige eigenaren Teus en Annie van der Grijn hebben voor hun bedrijfsopvolging bijna tien jaar uitgetrokken. Sinds 2005 zwaaien de twee broers Arto en Michel van der Grijn de scepter in het familiebedrijf. Arto van der Grijn: ‘Opvolging is inderdaad geen gebeurtenis. Zoiets moet je goed plannen. Mijn ouders zijn daar midden jaren negentig mee begonnen. Ze stelden ons (vier broers) toen de vraag of iemand de bakkerij over wilde nemen. Mijn broer Michel en ik hebben toen de hand opgestoken. Mijn andere broers waren toen nog te jong of hadden geen interesse.’ Van der Grijn vervolgt: ‘In 1997 zijn we een vof begonnen met onze ouders en buiten die fiscale kwestie bleef alles zoals het was. Wel namen wij in de jaren steeds meer taken over van hen en na jaren zo gewerkt te hebben waren we in 2003 zo ver om de zaak over te nemen.’ De broers Van der Grijn hebben gekozen om de feitelijke overname geruisloos plaats te laten vinden. ‘We hebben de overname niet gecommuniceerd naar de klanten, omdat zij anders denken dat er dingen zouden veranderen terwijl dat niet zo was. Omdat intern al werkende duidelijk was hoe de situatie in elkaar stak, hebben we de officiële overname via een nieuwsbrief bekendgemaakt.’

Groei
Een ander advies luidt: begin op tijd met de herstructurering van het bedrijf. Wanneer het bedrijf wordt overgedragen aan een zoon of dochter is het belangrijk om afspraken goed contractueel vast te leggen. Groei van het bedrijf was dan ook een voorwaarde voor Arto en Michel van der Grijn bij de overname van het bedrijf. ‘Groei was nodig om toekomstperspectief te hebben.’ En gegroeid is het bedrijf. Sinds 1997, toen beide broers zich inkochten in de vof, is de omzet van Van der Grijn vele tientallen procenten toegenomen. ‘De omzet toen was 30 procent van wat die nu is. De groei is gekomen door twee winkelovernames. In 1997 werd een winkel in Giessenburg overgenomen en in 2003 een zaak in Nieuw Lekkerland. De grootste groeispurt is derdekanaal geweest. De afgelopen twee jaar is dit bedrijfsonderdeel jaarlijks met 50 procent gestegen. Arto van der Grijn: ‘De groei heeft de opvolging vergemakkelijkt, omdat er door de omzetstijging automatisch steeds meer taken op je af komen. Personeelsbeleid bijvoorbeeld was medio jaren negentig niet nodig met tien man personeel, nu wel. Inmiddels telt het bedrijf zeventig medewerkers (40 fte’s).’
Om onduidelijkheden in de familie te voorkomen benaderen de Van der Grijns elkaar als derden. ‘We hebben bijvoorbeeld de volle pond betaald voor het bedrijf. Onze twee andere broers werken namelijk in loondienst in de zaak. En als onze ouders meewerken, krijgen ze betaald.’
Een andere tip die Van der Grijn heeft, is geen partners in de vof op te nemen wanneer je met meerdere familieleden te maken hebt. ‘Dat kan alleen maar ruis geven en onduidelijkheid.’

Toekomst
Terugkijkend op de bedrijfsopvolging concludeert Arto van der Grijn dat het perfect is verlopen. ‘Als je merkt dat je kinderen feeling hebben voor het runnen van het bedrijf, geef ze dan de ruimte en maak het onderwerp bespreekbaar.’ Omdat kinderen het aanbod ook kunnen afwijzen is het raadzaam op tijd af te vragen wanneer de overdracht is gepland en aan wie. Misschien wil een personeelslid de zaak overnemen of moet je het buiten de deur zoeken?’, aldus Frans Holtkamp, bedrijfsadviseur van de werkgroep ‘voor de bakker’ van de commissie Brood en Banket tijdens een presentatie over dit onderwerp. Over de toekomst van het bedrijf zegt Van der Grijn: ‘De komende vijf jaar willen we een á twee winkels er bij krijgen. Het derdekanaal beslaat momenteel 50 procent van de omzet, dat willen we terugbrengen naar 30. Die omzetverhouding is beter omdat je dan minder afhankelijk bent van derden.’
De centrale bakkerij (1100 m2) die vier jaar geleden is gebouwd is inmiddels te klein door de groei. De eigenaren zijn bezig om het pand van de buren (1000 m2) er bij te betrekken. Wat ongewijzigd blijft is het concept dat iedere winkel een bakkerij heeft. ‘Hoewel de grootste bulk uit de centrale bakkerij komt, rijzen we deegstukken en bakken we in de winkels. Met deze opzet kun je je als bakker onderscheiden.’ Om het contact met de klanten te behouden, staan de eigenaren zelf ook in de winkels.
Momenteel telt Van der Grijn twee eigenaren, in de toekomst worden dat er wellicht drie. De jongste broer Ron (26) toont ook belangstelling. Er wordt gekeken hoe dat het beste ingepast kan worden. Hij runt momenteel de winkel in Giessenburg en trekt steeds meer andere taken, als pr, naar zich toe.
 

Reageer op dit artikel