artikel

Tips voor productie biologisch brood

Dossiers

Tips voor productie biologisch brood

Waar moet je op letten als je biologisch brood wilt gaan produceren. KTBA geeft tips en adviezen. ‘Biologisch’ betekent in wezen: zo natuurlijk mogelijk tot stand gekomen, met zo min mogelijk kunstgrepen. In de biologische landbouw worden daarom geen kunstmest en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

 

Waar moet je op letten als je biologisch brood wilt gaan produceren. KTBA geeft tips en adviezen. ‘Biologisch’ betekent in wezen: zo natuurlijk mogelijk tot stand gekomen, met zo min mogelijk kunstgrepen. In de biologische landbouw worden daarom geen kunstmest en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

 

Doel van de biologische landbouw is het in stand houden van het natuurlijke evenwicht tussen mens, plant en dier. Het gaat daarbij niet alleen om de landbouw maar ook om onze leefomgeving als geheel.
Om een product ‘biologisch’ te mogen noemen, moet de productie in de bakkerij aan bepaalde wettelijke regels voldoen.
– bakkerijen mogen alleen biologische grondstoffen gebruiken,
– aparte opslag hiervoor regelen,
– grondstofboekhouding bijhouden
– en voldoen aan alle eisen m.b.t. het kwaliteitssysteem. Op de naleving daarvan vindt toezicht plaats.
 
Biologische producten zijn niet alleen herkenbaar aan de aanduiding ‘biologisch’, maar vaak ook aan een keurmerk. Voor de consument een belangrijk zoekmiddel.
Het keurmerk staat voor betrouwbaarheid en maximale zekerheid dat het product ook echt biologisch is. Skal houdt het toezicht op naleving van de publiekrechtelijke regelgeving voor de biologische productie in Nederland. Stichting Skal doet dit in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 
Het gebruik van het keurmerk is aan strenge regels gebonden en slechts toegestaan na toestemming van Skal. Ook het voorvoegsel ‘EKO’ is merkenrechtelijk beschermd voorzover het landbouwproducten en levensmiddelen betreft (bijv. EKO-brood, EKO-vlees).
Voor- of tussenvoegsels die suggereren dat een product biologisch is zoals ‘bio’, ‘eco’ en ‘organic’ zijn trouwens op basis van de EU-verordening hoe dan ook al beschermde termen. Ze zijn niet toegestaan op gangbare producten.
 
Voor meer informatie:

Reageer op dit artikel