artikel

Tips brandpreventie

Dossiers

Tips brandpreventie

Een goede en veilige werkomgeving is van groot belang voor u en uw medewerkers. Het voorkomen van brand hoort daar bij. Ook is het belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen als er onverhoopt toch brand uitbreekt.

 

Een goede en veilige werkomgeving is van groot belang voor u en uw medewerkers. Het voorkomen van brand hoort daar bij. Ook is het belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen als er onverhoopt toch brand uitbreekt.
 

 

De Arbowet vereist dat er per 200 m² vloeroppervlak ten minste één draagbaar brandblustoestel aanwezig is op een goed bereikbare en duidelijk zichtbare plaats. De loopafstand tot het blustoestel mag maximaal 30 meter zijn. Om er zeker van te zijn dat uw medewerkers weten hoe ze de brandblussers moeten gebruiken, kunt u daar het best een instructie over geven.
 
Keuren
Als de blusmiddelen nodig zijn, wilt u zeker weten dat ze het ook doen! Laat daarom kleine blusmiddelen minimaal één keer per jaar keuren door een erkend bedrijf. U kunt hiervoor een onderhoudscontract afsluiten met een bedrijf dat uw blusmiddelen regelmatig controleert en keurt. U hoeft dat dan niet steeds zelf in de gaten te houden. Ook is het mogelijk om alle blusmiddelen te laten voorzien van een sticker met de keuringsdatum. Zo kunt u altijd snel nakijken wanneer de middelen voor het laatst gekeurd zijn.
 
Welke blusser?
In bakkerijen verdienen koolzuurblussers de voorkeur omdat water en schuim niet bij elektra gebruikt kunnen worden. Het blusmiddel van het type ABC-poeder is niet aan te raden, omdat dit veel stof geeft. Daardoor worden de producten in de bakkerij onverkoopbaar. Halonblussers zijn verboden sinds 1 januari 2004.
 
Tips:
Laat werknemers alleen roken in speciale `rookruimtes’. Maak daar afspraken over.
Geef uw werknemers een goede instructie over hoe zij `brandveilig’ kunnen werken. 
Vraag uw verzekering om advies.
Meer informatie over brandpreventie vindt u op www.arbo.nl en www.vrom.nl.
 
Reageer op dit artikel