artikel

Schenken aan (klein)kinderen

Dossiers

Schenken aan (klein)kinderen

Zo rond de kerst en nieuwjaar zijn veel ouders geneigd om hun kinderen wat extra’s toe te stoppen. Naast het feit dat het leuk is om de kinderen te zien genieten, kan het schenken aan kinderen ook uit belastingoverwegingen aantrekkelijk zijn.

Zo rond de kerst en nieuwjaar zijn veel ouders geneigd om hun kinderen wat extra’s toe te stoppen. Naast het feit dat het leuk is om de kinderen te zien genieten, kan het schenken aan kinderen ook uit belastingoverwegingen aantrekkelijk zijn.

De belastingtarieven die bij schenking gelden, zijn namelijk precies dezelfde als de tarieven die geheven worden over een nalatenschap. Deze tarieven lopen op naarmate uw familieband met de ontvanger minder nauw is, en naarmate van het totale bedrag. Door jaarlijks te schenken kunt u optimaal gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen en van de laagste schenkingstarieven. Zo komt er dus uiteindelijk meer bij uw kinderen terecht en minder bij de overheid. Ook kunt u soms inkomstenbelasting besparen.
Aan kinderen kunt u jaarlijks € 4479 schenken (cijfers 2008, in 2007 was de vrijstelling € 4412). Voor kinderen tussen de achttien en 35 mag u eenmalig een beroep doen op een hogere vrijstelling ad € 22.379, mits u een specifiek beroep op deze vrijstelling in een aangiftebiljet doet. Voor de jaarlijkse vrijstelling hoeft u in beginsel geen aangifte te doen.
Schenkt u meer dan de vrijstelling, dan loopt het tarief op van 5 procent tot 27 procent en moet u binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar aangifte doen. Aan uw kleinkinderen (en ieder ander) mag u jaarlijks € 2688 belastingvrij schenken.
Als u wel aan belastingbesparing wilt doen, maar het geld niet contant heeft, of liever nog een tijd onder u houdt, kunt u ook denken aan schenking onder schuldigerkenning. U schenkt dan op papier, maar blijft het bedrag schuldig. U moet dan wel (jaarlijks) rente aan uw kinderen betalen. Ook is het verstandig om deze schenking bij de notaris te laten vastleggen. U kunt dan tegelijkertijd laten bepalen dat de schenking bij de kinderen niet in de algehele gemeenschap van goederen zal vallen (de zogenoemde uitsluitingsclausule).
Wilt u iets schenken dat in waarde kan dalen, dan is het aantrekkelijk om de schenking herroepelijk te maken. Dat wil zeggen dat u, als u om welke reden dan ook spijt krijgt van de  schenking, deze weer ongedaan kunt maken.
Voorbeeld:
U schenkt uw kind een effectenportefeuille met een waarde van € 40.000. Hierover is in beginsel € 2170 schenkingsrecht verschuldigd (cijfers 2008). Later blijkt de portefeuille nog maar € 25.000 waard te zijn. U kunt dan de schenking ongedaan maken, en de portefeuille vlak daarna weer aan uw kind schenken. Uw kind betaalt dan maar € 1026 aan schenkingsrecht. Het teveel betaalde aan schenkingsrecht kan hij/zij bij de belastingdienst terugvragen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel