artikel

Registratie schoonmaak

Dossiers

Registratie schoonmaak

Het spreekt vanzelf dat hygiëne een zeer belangrijk onderdeel is van het bakkersvak. Een onderdeel van de hygiëne is het reinigen en desinfecteren. In de Hygiënecode voor Brood- en Banketbakkerij staan regels voor het registeren van de schoonmaak.

 

Het spreekt vanzelf dat hygiëne een zeer belangrijk onderdeel is van het bakkersvak. Een onderdeel van de hygiëne is het reinigen en desinfecteren. In de Hygiënecode voor Brood- en Banketbakkerij staan regels voor het registeren van de schoonmaak.

 

Volgens de wet moet ieder bakkersbedrijf beschikken over een op papier of in de computer (bijvoorbeeld Hygiënetool) uitgewerkt schoonmaakschema. Hierin zijn alle relevante bedrijfsonderdelen opgenomen. Ook moet beschreven staan voor welke reinigingsmethode gekozen is. Bedrijfsonderdelen zijn naast de productieruimten en de winkel, ook het grondstoffenmagazijn, de hulpruimten en de sanitaire voorzieningen.
U bent wettelijk verplicht om met dit schoonmaakschema te werken. Vul het schema volledig in.
 
Frequentie
U mag de frequentie van reiniging die noodzakelijk is, zelf bepalen. Geef extra aandacht aan objecten die rechtstreeks met producten in aanraking komen, bijvoorbeeld door een hogere frequentie van reinigen te noteren. In de Hygiënecode is een schoonmaakschema opgenomen dat u als basis kunt gebruiken (formulier 4.1, bladzijde 193). U hoeft de verrichte reinigingswerkzaamheden niet per keer af te vinken, maar dit kan wel een handige controle zijn. Het dagelijks afvinken van gedesinfecteerde werkbanken en apparatuur is wel verplicht. Ook gereedschappen die niet in de vaatwasser worden gedesinfecteerd, moet u afvinken op een schema. Een voorbeeld van zo’n schema vindt u op bladzijde 194 van de Hygiënecode (registratieformulier 4.2).
 
Meer hierover leest u in de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij op bladzijde 37. Heeft u vragen, neem dan contact op het Nederlands Bakkerij Centrum 0317 – 47 12 47.
 

Reageer op dit artikel