artikel

Regels omtrent machines

Dossiers

Regels omtrent machines

Het spreekt vanzelf dat hygiëne een zeer belangrijk onderdeel is van het bakkersvak. U heeft als bakker dan ook te maken met veel regels omtrent hygiëne. Hieronder belicht NBC de regels voor machines en apparatuur.

 

Het spreekt vanzelf dat hygiëne een zeer belangrijk onderdeel is van het bakkersvak. U heeft als bakker dan ook te maken met veel regels omtrent hygiëne. Hieronder belicht NBC de regels voor machines en apparatuur.
 

 

 
 
 
Goed onderhouden
Machines dienen in deugdelijke staat te verkeren en goed onderhouden te zijn. Op deze manier kan worden voorkomen dat eet- en drinkwaren verontreinigd raken als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of achterstallig onderhoud.
 
Handleiding
Een Nederlandstalige handleiding dient aanwezig te zijn. Deze geeft u informatie over de werking van de machine, maar ook over het onderhouden en het reinigen ervan.
 
CE-keurmerk
Machines die na 1 januari 1995 in het bedrijf gebouwd of gereviseerd zijn, moeten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Het CE-keurmerk houdt in dat de machine zodanig is ontworpen, dat er hygiënisch mee kan worden gewerkt.
 
Aandachtspunten
Let in het kader van onderhoud en reparaties speciaal op de volgende zaken: mogelijke lekkage van (niet voedselveilige) olie bij de planeetmenger(s): verwijder direct na smering en ook tijdens productiewerkzaamheden regelmatig overtollige olie met een papieren doekje denk eraan filters en zeven mee te nemen in de onderhoudswerkzaamheden let erop dat oppervlakken van werkbanken niet kapot of gescheurd zijn en dat een eventuele laklaag intact is kunststof banden kunnen na verloop van tijd gaan rafelen, waardoor verontreinigingen in de producten terecht kunnen komen; vervang banden tijdig.
 

Reageer op dit artikel