artikel

Nieuwe IFS norm in juli 2007

Dossiers

Nieuwe IFS norm in juli 2007

Een aantal bakkerijen in Nederland is IFS gecertificeerd. Voor deze bakkerijen zal in 2007 gewerkt moeten worden aan de nieuwe versie van deze norm. Vanaf 1 juli 2007 kan volgens IFS versie 5 worden gecertificeerd.

 

Een aantal bakkerijen in Nederland is IFS gecertificeerd. Voor deze bakkerijen zal in 2007 gewerkt moeten worden aan de nieuwe versie van deze norm. Vanaf 1 juli 2007 kan volgens IFS versie 5 worden gecertificeerd.

 

De nieuwe IFS versie 5 moet in mei 2007 op de schappen liggen. Vanaf 1 juli kan tegen deze nieuwe versie worden gecertificeerd. De overgangstermijn zal gelden tot 31 december 2007. Daarna zullen alle bedrijven tegen versie 5 getoetst moeten worden.
Dertig procent van de norm wordt geschrapt en er is geen onderscheid meer in hoger en lager niveau. Het totaal behaalde percentage van de audit zal uiteindelijk resulteren in een basis en hoger niveau. Indien men een score haalt hoger dan 95% heeft men een certificaat op hoger niveau. Verwachting is dat voor iedereen die nu IFS versie 4 op hoger niveau heeft behaald uiteindelijk 20% overblijft op hoger niveau.
 
Wat kunnen we naast de bovenstaande opmerkingen van deze nieuwe standaard verwachten en wat zijn de aanpassingen ten opzichte van  versie 4?
  • Integratie van vragen over verpakkingsmaterialen. Daardoor wordt geen aparte verpakkingstandaard in het leven geroepen.
  • Opening van een databank voor alle gecertificeerde bedrijven. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om IFS gecertificeerde bedrijven in de databank op te zoeken. In de IFS Standaard is geen plicht om gecertificeerde IFS toeleveranciers te hebben, de leveranciers moet een systeem voor handen hebben om te beoordelen om de toelating te ondersteunen, een certificering kan een mogelijkheid zijn.
Achtergronden van IFS?
IFS staat voor International Food Standard; Standard for Auditing Retailer (and Wholesaler) Branded Food Products.
In 2002 ontwikkelden de Duitse retailers de International Food Standard, kortweg IFS. In 2003 sloot de Franse retailers vereniging FCD zich hierbij aan.
De IFS standaard is ontwikkeld als toetsingskader met betrekking tot voedselveiligheid en het kwaliteitsniveau van de producenten van voedingsmiddelen. Deze standaard is van toepassing op alle productiestadia die de voedingsmiddelenproductieketen kent.
 
Voor meer informatie:
 

Reageer op dit artikel